SİYASAL İLETİŞİM SÜRECİNİN BELİRLEYİCİLERİ
DETERMINANTS OF POLITICAL COMMUNICATION PROCESS

Author : Sevilay USLU DİVANOĞLU
Number of pages : 399-415

Abstract

Siyasal kampanyalar, seçmene ulaşmak ve onların desteğini kazanmak amacıyla düzenlenen bir dizi etkinliktir. Ayrıca siyasal kampanyalar, siyasal alanın karmaşıklığı içinde, seçmenin desteğini almak, rekabete girilen partilerin ve siyasi adayların çabaları sonucunda bir siyasi iletişim sürecine destek vermektedir. Siyasal iletişim sürecinde, siyasal olaylara simgesel bir güvenilirlik veren siyasi aktörleri diğer bir deyişle siyasi belirleyicileri belirleyip gözlemlemek gerekir. Siyasal iletişim sürecinde yer alan belirleyiciler siyasal kampanyaların gözlemcileri olup seçmenlere, içinde bulundukları siyasal oluşumun ideolojisi, programı, amaçları hakkında ilkeler ve kurallar çerçevesinde bilgi vermekle yükümlüdürler. Bu doğrultuda seçmenler oy verme davranışlarını daha bilgilenmiş bir şekilde gerçekleştirirler. Siyasal pazarlamadan seçmenlerin istek, gereksinim ve beklentilerini tatmin etmek için yararlanılmasının yanı sıra seçmenlerin siyasi tercihlerini hangi faktörlere göre nasıl yaptıklarını bilmek bağlamında da yararlar sağlanmaktadır. Bunlardan biri, pazarlama elemanlarını geliştirmeye yöneliktir. Bir diğeri ise, seçmenlerin nasıl yönlendirilebileceğine yol göstermesidir (İslamoğlu, 2002: 81). Bu doğrultuda seçmenlerin tercihlerinin altında yatan etkenler belirlenerek, seçmenlerin belirli bir partiye karşı olumlu tutumlar geliştirilmesine çalışılmaktadır. Bu nedenle siyaset pazarlaması seçmen davranışlarının oluşumuna ve bu oluşum üzerinde etkili olan aktörlere ihtiyaç duymaktadır. Bu aktörler; siyasal süreç içinde doğrudan yer alan siyasal partiler, siyasi iktidar, kamuoyu, siyasal pazar, baskı grupları, seçmenler, ideoloji, siyasi katılım, lobicilik olarak sayılabilir. Bu siyasi belirleyiciler siyasal pazarlama sürecinde vuku bulan siyasal kampanyaların yürütülmesinde öncülük etmektedirler.

Keywords

Siyasal İletişim, Siyasal Kampanya, Siyasi Parti, Seçmen, Siyasi Belirleyicilik

Read: 793

Download: 253