ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNDE ÇEVRE BİLİNCİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2017- 64
Number of pages: 211-225
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma; Fırat Üniversitesi’nde Biyoloji, Sağlık Memurluğu, Sosyoloji ve Çevre Mühendisliği Bölümlerinde okuyan son sınıf öğrencilerini kapsamaktadır. Yapılan araştırma her bölümden ortalama 25, toplamda 100 öğrencinin 83’ünün (% 83) katılımıyla gerçekleşmiştir. Anket çalışması 9 bölümden ve toplam 53 sorudan oluşmaktadır. Çalışma formu çevre bilincini geliştirmek amacıyla gözlem altına alınmıştır. Çevre bilinci ile ilgili yapılan bu anket çalışması sonucunda Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin diğer bölümlerde okuyan öğrencilerden daha bilinçli olduğu saptanmıştır. Diğer bölümlerde okuyan öğrencilerde ise çevre bilincinin yeterli düzeyde gelişmediği gözlemlenmiştir. Bu araştırma; Fırat Üniversitesi’nde Biyoloji, Sağlık Memurluğu, Sosyoloji ve Çevre Mühendisliği Bölümlerinde okuyan son sınıf öğrencilerini kapsamaktadır. Yapılan araştırma her bölümden ortalama 25, toplamda 100 öğrencinin 83’ünün (% 83) katılımıyla gerçekleşmiştir. Anket çalışması 9 bölümden ve toplam 53 sorudan oluşmaktadır. Çalışma formu çevre bilincini geliştirmek amacıyla gözlem altına alınmıştır. Çevre bilinci ile ilgili yapılan bu anket çalışması sonucunda Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin diğer bölümlerde okuyan öğrencilerden daha bilinçli olduğu saptanmıştır. Diğer bölümlerde okuyan öğrencilerde ise çevre bilincinin yeterli düzeyde gelişmediği gözlemlenmiştir.

Keywords

Abstract

This research; It includes senior students studying at the Departments of Biology, Health Officer, Sociology and Environmental Engineering at Firat University. The survey was carried out with an average of 25 students from each department and 83 students (83%) of 100 students in total. The questionnaire consists of 9 parts and a total of 53 questions. The study form was monitored to improve environmental awareness. As a result of this questionnaire about environmental awareness, it was determined that the students of Environmental Engineering Department are more conscious than the students studying in other departments. It was observed that environmental consciousness did not develop adequately in the students who read in other sections.

Keywords