İNGİLİZCE BAĞLAÇLARIN TÜRKÇE SÖZCÜKLER VE CÜMLELER İÇİNDE İFADE EDİLMESİ: TÜRKÇE (ANA DİL) YÖNTEMİ
EXPRESSING ENGLISH CONJUNTIONS IN THE TURKISH VOCABULARIES AND SENTENCES: TURKISH (MOTHER TONGUE) METHOD

Author : Ercan TOMAKİN
Number of pages : 69-82

Abstract

Bu çalışmanın amacı İngilizce bağlaçları ve Türkçe karşılıklarını Türkçe sözcükler ve cümleler içerisinde ifade etmektir. Çalışma sözcüklerle ve cümlelerle ifade edildiği için nitel ve betimsel yaklaşım kullanılmıştır. Çalışmanın odak noktası İngilizce bağlaçlarla sınırlı olduğu için, örnek olay (case study) yöntemi kullanılmıştır. Önce, Türkçe Sözlük (2005) taranarak İngilizce bağlaçları harf olarak kapsayan Türkçe sözcükler teker teker bulunmuştur. Yapılan incelemede bunların sözcük başında (asker, askı) sözcük içinde (baskı, tasa) ve sözcük sonunda kas, tas) yer aldığı belirlenmiştir. İkinci olarak, İngilizce bağlaçların Türkçe karşılıkları, (örn. as = olarak) söz konusu bağlacın yazı birim olarak yer aldığı kelimelere anlamlı şekilde eklenerek (asker olarak, as = olarak), (asker gibi; as = gibi) Türkçe anlamlı cümleler üretilmiştir. Sonuç olarak, İngilizce bağlaçlar (koordine eden ve yan cümle) ve Türkçe karşılıklarının Türkçe sözcükler ve cümleler içinde ifade edilebileceği “bir veri tabanı” oluşturulmuştur. Bu çalışmada cümleler ile sınırlandırılan bağlaçlar, başka çalışmalarda çeşitli şekillerde – atasözü, duvar yazısı, deyim, vd.- ifade edilebilir.

Keywords

Bağlaçlar, Öğretim, Türkçe, İngilizce, Türkçe-İngilizce

Read: 1,317

Download: 541