BORN INTO BROTHELS: CALCUTTA’S RED LIGHT KIDS’TE ÇOCUKLUK, YOKSULLUK VE TOPLUMSAL DAMGALANMA
CHILDHOOD, POVERTY AND SOCIAL STIGMA IN BORN INTO BROTHELS: CALCUTTA’S RED LIGHT KIDS

Author : Burak ŞAHİN -- Neriman AÇIKALIN
Number of pages : 471-482

Abstract

Zana Briski’nin ve Ross Kaufman’ın yönettiği 2004 tarihli belgesel film Born into Brothels: Calcutta’s Red Light Kids, Hindistan’ın Kalküta kentindeki genelev mahallesinin (Sonagachi) çocuklarını konu edinmektedir. Filmde yoksulluk, fuhuş, toplumsal eşitsizlik, toplumsal hareketliliğin zayıflığı gibi birçok tema yer almaktadır. Bu çalışmada Born into Brothels: Calcutta’s Red Light Kids’in genelev gettosu ile ilgili yansıttıklarının sosyolojik tartışmalar etrafında analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, önce ataerkil sistemde fuhşun meşrulaştırılması üzerinde durulmuş; ardından genelev mahallesindeki çocukların dezavantajlı konumlarının nedenleri ifade edilmiştir. Sonagachi’de doğan çocuklar küçük yaşlardan itibaren çalıştırılmakta, fuhuş pazarında kendilerine düşen rolü yerine getirmeye zorlanmaktadırlar. Eğitim imkânlarından mahrum kalmaları toplumsal hareketliliğe olanak vermemektedir. Sonagachi’de doğmak kelimenin tam anlamıyla “damgalanmak” anlamına gelmektedir. Film yoksulluğun, ötekilik, damgalanma, marjinal sektör olgularıyla olan bağını ortaya koyması açısından önem arz etmektedir. Sonagachi’nin çocukları, toplumsal eşitsizlikten çok fazla pay almaktadır; aileleri tarafından bir “sigorta” olarak görülmektedir. Çocukların marjinal sektörde çalışmaktan kurtulması için ne aileler ne de devlet bir çaba harcamaktadır. Filmin sosyolojik olarak tartışılması, özellikle yoksulluğun miras bırakılması konusuna ışık tutabilme imkânı tanımaktadır. Bu bağlamda, çalışmada öncelikle Sonagachi’nin kadınlarının dünyasından bahsedilmiştir. Ardından üç kategori altında çocukların uğradığı çocukların uğradığı yoksulluk ve damgalanmaya değinilmiştir. Ailenin çocukları bir sigorta olarak görmesi, çocukların hayatında değişimden uzak hale getirmektedir. Eğitim imkânlarından yoksun olma toplumsal hareketliliğe fırsat tanımamaktadır. Damgalanmanın çeşitli biçimlerine maruz kalan çocuklar toplumsal dışlanma ile karşılaşmaktadır.

Keywords

Born into Brothels: Calcutta’s Red Light Kids, Çocuk İstismarı, Fuhuş, Yoksulluk, Toplumsal Damga

Read: 936

Download: 237