ESKİMEYEN GEL GİT SENFONİSİ: TUTUNAMAYANLARIN BİR GÜNLÜK BESTESİ
AGELESS EBB AND FLOW SYMPHONY: THE COMPOSITION OF A DAY OF HOLDING ON

Author : Berna USLU KAYA
Number of pages : 179-188

Abstract

Günlük türü, mahremin kaynağından beslenir. Kişi bir günlük hikâyesinde, kendine özel yanını anlatır. Günlüğün hareket noktasında sessiz bir şahsiyet ve silik samimiyet söz konusudur. Zira günlük şahsi ve samimi bir ihtiyacın neticesinde, ben’in sessizliğinde, gösterişsiz bir samimiyetle vücut bulur. Günlük, yalnızın bir günlük suskunluğunun yazıya dönüştürmesidir. Bu nedenle de sırlı, duygulu ve merak uyandırıcıdır. Yusuf Atılgan’ın Aylak Adam romanında ve Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar eserinde, günlük tekniği kullanılmıştır. Söz konusu günlüklerin okura sağladığı en önemli hareket noktası, kahraman, yazar ve eser bağlamında kurulan ilişkidir. Zira günlük, kahramanın sesinde yükselerek yaşananlara, ruhsal ve zihinsel bir etkileşim süreci katmıştır. Çalışmamıza, Tezer Özlü’nün Kalanlar kitabında geçen günlükleri ile Oğuz Atay’ın Günlükleri de dahil edilmiştir. Bunun en önemli nedeni ise aydın günlükleri ile romanlar arasındaki bağlantıyı ortaya koymak içindir. Tezer Özlü ve Oğuz Atay’ın günlüklerinde bir dünyaya ait olamama durumu, aydın yalnızlığı ve kötücüllüğü ile karşımıza çıkmıştır. Bu noktada doğrudan ilişki kurduğumuz Aylak Adam ve Tutunamayanlar romanlarında da tutunamama ya da tutanak sorunu adını verdikleri yalnızlık, ayrışma ve buhran duyguları aydın günlüklerinin bir parçası oluvermiştir. Metinlerarasılık bakımından, günlüğün romana dahil oluşunun izlerini, Yusuf Atılgan’ın Aylak Adam romanında ve Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar eserinde inceleyeceğiz. Günlük türü bağlamında ise, Tezer Özlü’nün Kalanlar eseri ve Oğuz Atay’ın Günlükleri yukarıda işaret ettiğimiz noktalarda değerlendilecektir.

Keywords

Günlük, Tutunamayanlar, Aylak Adam, Kalanlar

Read: 1,196

Download: 444