ESKİMEYEN GEL GİT SENFONİSİ: TUTUNAMAYANLARIN BİR GÜNLÜK BESTESİ

Author :  

Year-Number: 2018- 65
Language : null
Konu : Türk Dili ve Edebiyatı/Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 179-188
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günlük türü, mahremin kaynağından beslenir. Kişi bir günlük hikâyesinde, kendine özel yanını anlatır. Günlüğün hareket noktasında sessiz bir şahsiyet ve silik samimiyet söz konusudur. Zira günlük şahsi ve samimi bir ihtiyacın neticesinde, ben’in sessizliğinde, gösterişsiz bir samimiyetle vücut bulur. Günlük, yalnızın bir günlük suskunluğunun yazıya dönüştürmesidir. Bu nedenle de sırlı, duygulu ve merak uyandırıcıdır. Yusuf Atılgan’ın Aylak Adam romanında ve Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar eserinde, günlük tekniği kullanılmıştır. Söz konusu günlüklerin okura sağladığı en önemli hareket noktası, kahraman, yazar ve eser bağlamında kurulan ilişkidir. Zira günlük, kahramanın sesinde yükselerek yaşananlara, ruhsal ve zihinsel bir etkileşim süreci katmıştır. Çalışmamıza, Tezer Özlü’nün Kalanlar kitabında geçen günlükleri ile Oğuz Atay’ın Günlükleri de dahil edilmiştir. Bunun en önemli nedeni ise aydın günlükleri ile romanlar arasındaki bağlantıyı ortaya koymak içindir. Tezer Özlü ve Oğuz Atay’ın günlüklerinde bir dünyaya ait olamama durumu, aydın yalnızlığı ve kötücüllüğü ile karşımıza çıkmıştır. Bu noktada doğrudan ilişki kurduğumuz Aylak Adam ve Tutunamayanlar romanlarında da tutunamama ya da tutanak sorunu adını verdikleri yalnızlık, ayrışma ve buhran duyguları aydın günlüklerinin bir parçası oluvermiştir. Metinlerarasılık bakımından, günlüğün romana dahil oluşunun izlerini, Yusuf Atılgan’ın Aylak Adam romanında ve Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar eserinde inceleyeceğiz. Günlük türü bağlamında ise, Tezer Özlü’nün Kalanlar eseri ve Oğuz Atay’ın Günlükleri yukarıda işaret ettiğimiz noktalarda değerlendilecektir.

Keywords

Abstract

Diaries are powered by confidentiality. In an entry of a diary, people tell their own stories. The core of the dairy is a quiet soul and a soft intimacy. A diary forms not from the personal or sincere need but rather from an unpretentious sincerity. A diary is writing a day of silence. Because of this, it is full of secrets, emotions and intriguing. In Yusuf Atılgan’s Aylak Adam novel and Oğuz Atay’s Tutunamayanlar work, diary technique is used. The most important point of the subjected diaries is their ability to link the reader to the character, author and novel. For it has risen above the character’s voice to the experience; it has given a spiritual and mental interaction. In our work, Tezer Özlü’s Kalanlar and Oğuz Atay’s diaries are included. The most important reason of this is to state the link between intellectual diaries and novels. The exertion of trying to fit in a world that we see in both of the diaries is because of the intellectual loneliness. At this point, Aylak Adam and Tutunamayanlar novels have a problem named inability of holding on. Loneliness, separation and depression have been a part of intellectual diaries. In terms of counter-study, we are going to focus on the traces of the involvement of diaries in novels. For the diary context, we will study the above stated points in Tezer Özlü’s Kalanlar work and Oğuz Atay’s diaries.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics