“KİTLESEL MEDYANIN ÇATIŞMALARDAKİ ROLÜ: 11 EYLÜL’DEN İTİBAREN BATI MEDYASININ TERÖRİZM YAYINLARININ BİR ANALİZİ”

Author:

Year-Number: 2018- 66
Number of pages: 183-196
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tüm dünyada çeşitli gruplar, korku ve kuşkuyu teşvik etmek amacıyla sivillere yönelik şiddet eylemlerine başvurmaktadırlar. Hükümetler ise vatandaşlarını kendi amaçları doğrultusunda desteğe ikna etmek için trajediden yararlanmaktadırlar. Bu yüzden, 11 Eylül sonrası dünyada medya, barış ve diyalog için en büyük engel haline gelmiştir. Medya, Batı ile İslam arasındaki çatışmaya farkında olmadan şiddetle destek vermektedir. Medya bu konunun tam kalbinde yer aldığından, çatışmaları sürdürülmesinde nasıl bir katkıda bulunabileceği üzerine düşünmek önemlidir. Bu çalışma, Batı medyasının 11 Eylül saldırılarından bu yana terörizm’ i nasıl ele aldığını incelemektedir. Yakın tarihli terör olaylarının işlenilmesinde, çifte standart ve tematik bir terörizm modeli ortaya çıkmaktadır. Medya, örgütlü terörist hücrelerinde "Hıristiyan Batı" ya karşı birlikte çalışan Müslüman modeli öngörürken, yerel terör olaylarını ise sorunlu kişiler tarafından soyutlanmış olaylar olarak tasvir etmektedir. Terörizmin medyada nasıl sunulduğunu anlamak, korkuyu arttırdığını ve sonuçta uluslararası ilişkileri ve kamu politikalarını etkileyen ve "medeniyetler çatışmasını" destekleyen yaklaşımları anlamaya yardımcı olacaktır.

Keywords

Abstract

All around the world, various groups resort to acts of violence against civilians to foster fear and suspicion. Governments take advantage of the tragedy to convince citizens to generate public support for their purposes. As such, in the post - September world the media has become the biggest handicap to achieve peace and dialogue because it vigorously fuels the conflict between the West and Islam. Since the media is at the heart of this issue, it is critical to reflect on how the media may be inadvertently contributing to perpetuation of conflicts. This study analyzes the Western media’s coverage of Terrorism since September 11 attacks. The news coverage of recent terrorist events reveals a double - standard and a thematic pattern of terrorism coverage. Media portrays Muslims as working together in organized terrorist cells against a ‘‘Christian West’’ while local terrorism is casted as a minor threat that occurs in isolated incidents by troubled individuals. Thus, understanding how terrorism is presented in media can help to realize how a pattern of media coverage develops, increasing fear and supporting the ‘‘clash of civilizations,’’ which ultimately affects international relations and public policy.

Keywords