REFİK KORALTAN’IN TRABZON VALİLİK GÖREVİ (1938-1939)

Author :  

Year-Number: 2018- 65
Language : null
Konu : Türkiye Cumhuriyet Tarihi
Number of pages: 433-450
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Refik Koraltan 1889 yılında Sivas’ın, Divriği İlçesi’nde doğdu. Refik Bey, İstanbul Hukuk Fakültesi’nden 28 Temmuz 1910 senesinde Hukuk tahsilini tamamlayarak mezun oldu. Yurdun çeşitli yörelerinde savcılık yapmış, müteakiben dâhiliye teşkilatında çalışmış, polis müdürlüklerinde görev almıştı. Mülki idare amirlikleri, mahkeme üyelikleri, savcılık, dava vekilliği ve polis müdürlüğü gibi görevler yaptı. 29 Mayıs 1918’de Trabzon Polis Müdürü olarak görevlendirildi. Refik Bey, Trabzon’da Pontus Rum Teşkilatı’na karşı Müdafaa-i Hukuk Örgütü’nün kurulmasına öncülük etti. Daha sonra Konya’ya giderek burada Kuvayı Milliye Teşkilatı’nı kurma çalışmalarına başladı. Meclis-i Mebusan’ın kapanması üzerine Ankara’da toplanacak olan ilk Büyük Millet Meclisi’ne Konya’dan seçilenler arasında Refik Bey’de yer aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisinde 1935 tarihine kadar Konya milletvekilliği görevini yaptı. Bu tarihten sonra siyasi hayata ara veren Refik Bey’in idari görev hayatı başladı. Öncelikle Artvin(Çoruh) 1936-1938 valiliği ve ardından Trabzon valiliği (1938-1939) görevine atandı. Son olarak Bursa valiliği (1939-1942) görevine devam etti. 1942 senesinde İçel milletvekili seçilerek TBMM’ye yeniden katıldı. Bu çalışmada Refik Bey’in Trabzon’daki valiliği görevinde yapmış olduğu icraatlar değerlendirilmeye çalışıldı. Refik Bey Trabzon da vali olarak görev aldığı zaman zarfında başta eğitim olmak üzere imar, ziraat ve sağlık olmak üzere farklı konularda çalışmalarda bulundu. Eğitim hususunda bölgede okulların teftişi ve uzak bölgelerden eğitim-öğrenim görmek amacıyla bölgeye gelen öğrenciler için pansiyon inşası çalışmalarına önem verdi. Ziraat alanında bölgenin tabiat ve iklimine uygun ürünlerin yetiştirilmesi gerektiği hususunda tetkikler yaptırdı. İmar alanında bölgenin gelişimine katkıda bulunacak müesseseleri hayata geçirdi. Trabzon’dan sonra 1939-1942 arası Bursa valiliği görevinde kalan Koraltan 1942 senesinde yeniden TBMM’ye katıldı. 1946 senesinde DP’nin dört kurucusundan biri olan Koraltan 1950-1960 döneminde TBMM Başkanlığı görevinde bulundu. 27 Mayıs 1960 askeri darbesi sonucunda tutuklanarak Yassıada mahkemelerinde yargılandı. 1964 senesinde siyasi af ile serbest kalan Refik Koraltan siyasetle bir daha ilgilenmedi. 1974 yılında geçirmiş olduğu hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti.

Keywords

Abstract

Refik Koraltan was born in the Divriği District of Sivas in 1889. Refik Bey graduated from the Faculty of Law at Istanbul University on July 28, 1910, completing his law studies. He worked as a public prosecutor in various regions, subsequently worked in the internal organization and took part in the police directorates in the country. He served in various roles such as civil administration, court membership, prosecution, litigation and police directorate. On 29 May 1918, he was appointed as the Trabzon Police Director. Mr. Refik pioneered the establishment of countrywide resistance organization (Müdafaa-i Hukuk Örgütü) against the Pontus Greek Organization in Trabzon. Later on, he went to Konya and started working on establishing the Nationalist Intelligence Agency here. Refik was one of the elected members of Konya to convene the first Grand National Assembly in Ankara on the closure of the Meclis-i Mebusan. He made Konya parliamentary mandate until December 1935 at the Grand National Assembly. After this date, Refik Bey interrupted political life and his administrative duty life began. Firstly he was appointed as governor of Artvin (Çoruh) 1936-1938 and then governor of Trabzon (1938-1939). Finally, he served in the governorship of Bursa (1939-1942). In 1942, he was elected as the Icel Member of Parliament and re-joined the Grand National Assembly. In this study, it was tried to evaluate the actions that Refik Bey made in his duty as governor in Trabzon. When Refik Bey became a governor in Trabzon, he worked in different subjects including education, agriculture and health. He insisted on inspecting the schools in the region in terms of education and studying the construction of the pension for the students who came to the region in order to learn from the remote regions. In the field of agriculture, the region was inspected for the necessity of cultivating the products suitable for nature and climate. In the field of reconstruction, he accomplished the constructors which contributed to the development of the region. After Trabzon, Koraltan, who served as the governor of Bursa from 1939 to 1942, joined the Grand National Assembly again in 1942. Koraltan, who was one of the four founders of the DP in 1946, served as the President of the Parliament during the period of 1950-1960. He was arrested on 27 May 1960 in the military coup and tried in Yassıada courts. Refik Koraltan, who was released with a political amnesty in 1964, was never interested in politics. He lost his life in 1974 due to his illness.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics