REFİK KORALTAN’IN TRABZON VALİLİK GÖREVİ (1938-1939)
REFIK KORALTAN'S TRABZON GOVERNORSHIP POSITION (1938-1939)

Author : Özlem YILDIRIM
Number of pages : 433-450

Abstract

Refik Koraltan 1889 yılında Sivas’ın, Divriği İlçesi’nde doğdu. Refik Bey, İstanbul Hukuk Fakültesi’nden 28 Temmuz 1910 senesinde Hukuk tahsilini tamamlayarak mezun oldu. Yurdun çeşitli yörelerinde savcılık yapmış, müteakiben dâhiliye teşkilatında çalışmış, polis müdürlüklerinde görev almıştı. Mülki idare amirlikleri, mahkeme üyelikleri, savcılık, dava vekilliği ve polis müdürlüğü gibi görevler yaptı. 29 Mayıs 1918’de Trabzon Polis Müdürü olarak görevlendirildi. Refik Bey, Trabzon’da Pontus Rum Teşkilatı’na karşı Müdafaa-i Hukuk Örgütü’nün kurulmasına öncülük etti. Daha sonra Konya’ya giderek burada Kuvayı Milliye Teşkilatı’nı kurma çalışmalarına başladı. Meclis-i Mebusan’ın kapanması üzerine Ankara’da toplanacak olan ilk Büyük Millet Meclisi’ne Konya’dan seçilenler arasında Refik Bey’de yer aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisinde 1935 tarihine kadar Konya milletvekilliği görevini yaptı. Bu tarihten sonra siyasi hayata ara veren Refik Bey’in idari görev hayatı başladı. Öncelikle Artvin(Çoruh) 1936-1938 valiliği ve ardından Trabzon valiliği (1938-1939) görevine atandı. Son olarak Bursa valiliği (1939-1942) görevine devam etti. 1942 senesinde İçel milletvekili seçilerek TBMM’ye yeniden katıldı. Bu çalışmada Refik Bey’in Trabzon’daki valiliği görevinde yapmış olduğu icraatlar değerlendirilmeye çalışıldı. Refik Bey Trabzon da vali olarak görev aldığı zaman zarfında başta eğitim olmak üzere imar, ziraat ve sağlık olmak üzere farklı konularda çalışmalarda bulundu. Eğitim hususunda bölgede okulların teftişi ve uzak bölgelerden eğitim-öğrenim görmek amacıyla bölgeye gelen öğrenciler için pansiyon inşası çalışmalarına önem verdi. Ziraat alanında bölgenin tabiat ve iklimine uygun ürünlerin yetiştirilmesi gerektiği hususunda tetkikler yaptırdı. İmar alanında bölgenin gelişimine katkıda bulunacak müesseseleri hayata geçirdi. Trabzon’dan sonra 1939-1942 arası Bursa valiliği görevinde kalan Koraltan 1942 senesinde yeniden TBMM’ye katıldı. 1946 senesinde DP’nin dört kurucusundan biri olan Koraltan 1950-1960 döneminde TBMM Başkanlığı görevinde bulundu. 27 Mayıs 1960 askeri darbesi sonucunda tutuklanarak Yassıada mahkemelerinde yargılandı. 1964 senesinde siyasi af ile serbest kalan Refik Koraltan siyasetle bir daha ilgilenmedi. 1974 yılında geçirmiş olduğu hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti.

Keywords

Refik Koraltan, Trabzon, Eğitim, Vali, Ziraat, İmar Faaliyetleri

Read: 728

Download: 230