CAHİT KÜLEBİ’NİN ŞİİRLERİNDE İMAJLAR
IMAGES IN CAHIT KULEBI’S POETRY

Author : Fikri AYDEMİR
Number of pages : 153-160

Abstract

İmaj, Fransızcadan dilimize geçmiş bir sözcüktür. Türkçe sözlükte karşılık olarak imge kelimesi de kullanılmıştır. Edebi metinlerin, özellikler şiirin ortaya çıkışında, günlük hayatta kullanılan kelime ve ifadelerin şairin süzgecinden geçerek şiire girmesi söz konusudur. Bu süzme süreci, şairin muhayyilesindeki çağrışımların ve benzetmelerin kelimelere yansıması sonucu imajı doğurur. Bir anlamda, kelime ve ifadelerin şairin hayalindeki görüntüsü imajlar şeklinde tezahür eder. İmajla ilgili yapılan değerlendirmelerde ortak nokta hayal kelimesiyle eş anlamlı olarak kullanılması olur. Cahit Külebi, 1917 yılında ülkenin var olma mücadelesinin ortasında doğmuştur. Aile doğumdan birkaç ay önce Erzurum’dan Zile’ye göç etmiştir. Külebi, şiire meylinin çocukluk günlerindeki hayallerinden doğduğunu belirtmiş; ilk şiirlerini ise lise döneminde Sivas’ta yayımlamıştır. Memuriyetleri sebebiyle Ankara’da yaşamış olsa da lise sonrası döneme kadar Anadolu insanı ve coğrafyasıyla haşır neşir olmuş ve şiirine bu öğeleri yansıtmıştır. Bu durum onun şiirindeki Anadolu’ya ait unsurların yaşantı sonucu oluşmasını sağlamıştır. Külebi, 1930 kuşağındaki birçok şairle tanışıklığı ve dostluğuna rağmen özgün bir şair olarak kalmış; herhangi bir grup veya akım içerisinde yer almamıştır. Bu durum, uzun sayılabilecek şiir serüveni boyunca şiirinin özgün olmasına ve kendi ifadesiyle baştan sona çizgisini değiştirmemesiyle neticelenmiştir. Külebi’nin şiiriyle ilgili yapılan değerlendirme ve incelemelerde bu noktayla birlikte Anadolu, Anadolu insanı, halk şiiri ve halk türkülerinin şiirinin merkezinde yer aldığı söylenmiştir. Cahit Külebi’nin şiirlerindeki imajlar, yalnızlık, zaman, ölüm ve kadın kategorilerinde değerlendirilecektir.

Keywords

Cahit Külebi, Şiir, Cumhuriyet Dönemi, İmaj, Anadolu İmajları

Read: 1,227

Download: 443