TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE BÜROKRATİK İŞLEMLERİN AZALTILMASINDA E-DEVLET UYGULAMASININ ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF E-GOVERNMENT IMPLEMENTATION IN REDUCING OF BUREAUCRACY IN TURKISH PUBLIC ADMINISTRATION

Author : Kemal UÇACAK -- İbrahim Ethem TAŞ
Number of pages : 449-468

Abstract

Günümüzde yeni kamu yönetimi anlayışının da etkisiyle beraber kamu hizmeti sunumunda kalitenin artırılması önemli bir mesele haline gelmiştir. Tüm dünyada bu eğilim doğrultusunda kamu hizmetinin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Fakat kamu sektörünün karşı karşıya kaldığı “bürokratik işlemlerin fazlalığı” sorunu bu çalışmaların önünde bir engel teşkil etmektedir. Bürokratik işlemler nedeniyle hem zaman kaybı yaşanmakta hem de maddi açıdan kayıp yaşanmaktadır. Bu durum ise kamu hizmetinin kalitesini düşürerek vatandaş memnuniyetini azaltmaktadır. Bu sebeple kamu sektöründe bürokratik işlemleri azaltabilmek için yeni yollar aranmaktadır. Türk kamu yönetiminde de bu eğilim doğrultusunda bilgi teknolojilerine dayalı bir uygulama olarak e-devlet uygulaması geliştirilmiştir. E-devlet uygulaması ile vatandaşlar birçok kamu hizmetinden kamu kurumlarına gitmelerine gerek kalmadan faydalanabilmektedir. Böylece hem zaman hem de maddi açıdan kazanç elde edilmektedir. Yeni Kamu Yönetimi anlayışının da etkisiyle beraber kamu hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde sunulmasının, kamu kurumları için önemli bir hedef haline geldiğini düşündüğümüzde e-devlet gibi uygulamaların önemi daha iyi anlayabiliriz. Bu çalışmada ilk olarak e-devlet kavramı açıklanmış ve e-devlet uygulamasının faydaları hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra Türk kamu yönetiminde geliştirilen e-devlet uygulamanın tarihçesi anlatılmıştır. Bunun ardından e-devlet uygulamasının kullanımı ile bürokratik işlemlerin azaltılması arasında bir ilişki bulunup bulunmadığı analiz edilmiştir. Son olarak Türk kamu yönetiminde e-devlet kullanımı istatistiki veriler ışığında değerlendirilmiştir.

Keywords

Kamu Yönetimi, Türk Kamu Yönetimi, Bürokrasi, Bilgi Teknolojileri, e-Devlet

Read: 765

Download: 254