CHRIS CLEAVE’İN KÜÇÜK ARI ADLI ESERİNDE MEMLEKET ANILARI VE KÜLTÜRLERARASI KİMLİK OLUŞUMU

Author:

Year-Number: 2018- 66
Number of pages: 171-181
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kaçak yolculukları sonucu trajik ölümleri, mültecileri sıradan haberlere indirger ve hayatta kalıp, tek varlıkları anıları olan mülteciler hakkında çok şey bilinmez. Chris Cleave’in Küçük Arı adlı eserinin başkahramanı Küçük Arı, Nijerya’daki geçmişi ve İngiltere’deki mevcut durumu arasında yerini kavramsallaştırmaya çalışan, hayatta kalabilmiş mültecilerden biridir. Küçük bir kız olan Küçük Arı bir petrol şirketi tarafından el konan köyünü terketmek zorunda kalmıştır. Kızkardeşi dışındaki tüm aile üyeleri ve köylüleri şirket çalışanları tarafından öldürülmüştür. İki kız kardeş, hayatlarını kurtarmak için kaçar fakat şirket üyeleri kendilerini takip ederek Küçük Arı’nın kız kardeşini de öldürür. Bunun üzerine, Küçük Arı bir nakliye gemisi ile İngiltere’ye kaçar ve oraya ulaşır ulaşmaz mülteci hapishanesine atılır. Bir mülteci olarak Küçük Arı’nın kültürlerarası bir kimlik oluşturmasına öncülük eden kimlik arayışı ve memleket anıları, Küçük Arı adlı eser ile Frantz Fanon, Edward Said ve Homi K. Bhabha gibi postkolonyal teoristlerin söylemleri arasında doğrudan bir ilişki çağrıştırıyor. Bu nedenle, bu makale, Küçük Arı ile adı geçen teorisyenlerin söylemlerinin karşılaştırmalı olarak okunup, kimlik oluşumunda Küçük Arının postkolonyal durumunu sorgulamayı amaçlamaktadır.

Keywords

Abstract

The tragic death of the stowing away refugees minimizes them to usual announcements and little is known about the survivor refugees whose mere possessions are their memories. Little Bee, the protagonist of Chris Cleave in Little Bee, is one of these survivors trying to conceptualize her position between her past in Nigeria and her present in England. As a little kid, Little Bee is obliged to leave her hometown seized by an oil company. The family members and the villagers are killed by the company employees except her sister. To save their life, two sisters escape but the employees chase them and kill Little Bee’s sister as well. In response, Little Bee stows away on a cargo ship to Britain and is sent to immigrant detention center upon arriving. As a refugee, her search for identity and memory of homeland leading the transcultural construction of identity invite direct relation of Little Bee and discourses of postcolonial theorists; Frantz Fanon, Edward Said and Homi K. Bhabha. This paper, therefore, aims to present a comparative reading of Little Bee and the discourses of abovementioned theorists and question the postcolonial position of Little Bee in the construction of identity.

Keywords