KAYAKÖY (MUĞLA, FETHİYE) HALILARI
KAYAKOY (MUGLA, FETHIYE) CARPETS

Author : Emine ERDAL SİDELİ -- N.Rengin OYMAN
Number of pages : 225-243

Abstract

Geleneksel Türk Sanatları içinde yer alan el halıcılığı, sanatsal ve kültürel açıdan önemli bir yere sahiptir. Anadolu'nun hemen her yerinde üretilmiş olan bu yaygılar, nesiller aracılığı ile günümüze kadar gelmişse de eski önemini giderek yitirmektedir. Araştırma, yöre halkı tarafından oldukça yaygın olarak halen kullanılan Fethiye Kayaköy halılarının ulaşılabilen örneklerini belgelemek, incelemek ve doğru bilgilerle gelecek nesillere aktarmak amacıyla yapılmıştır. Fethiye ve çevresinde geleneksel dokumalarla ilgili birçok araştırma yapılmış, ancak Fethiye Kayaköy Halıları ile ilgili geniş ve içerikli bir çalışma yapılmamıştır. Fethiye Kayaköy bulunduğu bölge ve taşıdığı kültür değerleri, havlı dokumaları açısından incelendiğinde motiflerin zenginliği, kullanılan renkler ve teknik olarak birer belge niteliği taşımaktadır. Bu çalışma, Fethiye Kayaköy halılarının tanıtımı, belgelendirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması açısından oldukça önemlidir. Bu bağlamda bölgede ulaşılabilen halıların renkleri, kullanılan desenler, araç gereçler, malzemeler, uygulanan teknikler saptanmıştır. Muğla–Fethiye Kayaköy halılarının, iplik hazırlama, dokumanın yapılması, dokuma teknikleri, motiflerin ve kullanılan malzemelerin yöresel isimleri belirlenmeye çalışılmış, renkler malzeme, motifler yöresel terimler, kaynak kişilerden alınan bilgilerle literatüre eklenmesi amaçlanmıştır.

Keywords

Halısı, Muğla-Fethiye, Kayaköy, Kayaköy Halıları

Read: 964

Download: 279