KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLİMİ'NİN GELECEĞİ

Author:

Year-Number: 2018- 69
Number of pages: 119-126
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Karşılaştırmalı edebiyat bilindiği üzere edebi çalışmalar alanında değişik toplumlardan ve dillerden edebi türleri ve çalışmaları bir arada tutan ve bir şemsiye görevi görev edebi bir disiplindir. Ancak, son bir kaç yıldır, akademisyenler ve edebiyat eleştirmenleri arasında karşılaştırmalı edebiyat ile ilgili yükselmekte olan bir soru vardır: karşılaştırmalı edebiyat yok mu olmaya başladı?, ya da karşılaştırmalı edebiyat tamamen ölü bir disipline mi dönüşmeye başladı? Aslında bu yargılar ve karşılaştırmalı edebiyatın yok olduğu düşüncesi tamamiyle doğru değildir, ancakyine bazı akademisyen ve edebiyat eleştirmenlerine göre karşılaştırmalı edebiyat artık eski popülerliğini kaybetmektedir, ve modası geçmeye başlamış bir edebi disipline halini almaya başlamıştır.Bu popülerliği geri kazanmak amacı ile karşılaştırmalı edebiyat alanında çeşitli “yenilikler” gerekmektedir. Diğer bir deyiş ile,karşılaştırmalı edebiyatın eski popülerliğini geri kazanması ise ancak bu alana yeni bir soluk getirerek ve değişiklikler yaparak mümkündür. Karşılaştırmalı edebiyat sadece batı dillerinin edebi çalışmalarını kapsamakla kalmamalı, global bir edebi çalışma alanı olduğundan yeryüzünde bulunan tüm edebi türleri ve dilleri bir arada tutmayı hedeflemelidir. Bu alanda başarılı yenilikler yapabilmek için, karşılaştırmalı edebiyat tanımı net bir değişimden geçmelidir. Karşılaştırmalı edebiyatın rolü sadece Avrupalı toplulukların edebi eserlerinin çalışması ya da incelenmesi ile sınırlandırılmamalıdır; aksine, karşılaştırmalı edebiyat çok-kültürlü bir yaklaşım benimsemelidir, ve dünya üzerinde varolan diğer toplumlarında edebi eserlerini inceleyen bir çalışma alanı olmalıdır.

Keywords

Abstract

As it is a widely known fact, comparative literature as a discipline acts as a wi-de umbrella in the fields of literary studies that embraces different literary works and genres from various nations and languages. However, for a couple of years, there has been a rising question amongst scholars and literary critics: is comparative literature becoming extinct? or is it turning into a dead discipline? Actually, it is not completely true, and it is not totally becoming extinct, but it seems to some critics that it is getting old fashioned in the literary world. And, again according to some scholars and cri-tics,“renovation” of comparative literature is absolutely required. In other words, saving comparative literature from being old fashioned or being extinct completely depends on adding new changes and renovations to its field by embracing all types of literary works and genres from all across the nations and languages that exist in the universe. In order to achieve this kind of renovation, the definition of comparative literature should go under a certain type of transformation. The role of comparative literature should not be limited with only as the study of European nations or literary works, it should be “multicultural”, and it should also deal with multicultural works and nations.

Keywords