DÖRT MEZHEBE GÖRE SABAH NAMAZINI KILMANIN EFDAL VAKTİ
ACCORDING TO THE FOUR DENOMINATIONS, IT IS TIME TO PRAY IN THE MORNING

Author : Muhsin DEMİREL
Number of pages : 269-290

Abstract

Namazlar vakitli ibadetlerdir. Vakitlerinin başı ve sonu bellidir. Birden fazla ayette işaret veya delalet yoluyla namaz vakitlerine atıf yapılmış, ancak ayetlerde vakitlerin başları ve sonları açık bir şekilde beyan edilmemiştir. Namaz vakitlerinin başı, sonu ve hangi vaktin daha faziletli olduğu konusunda detaylı bilgi verip beyan eden Sünnettir. Sabah namazı vaktinin fecr-i sadık ile başlayıp güneşin doğuşuyla son bulacağı konusunda dört mezhep arasından herhangi bir ihtilaf söz konusu değildir. Nevevî bu konuda icma olduğunu söylemektedir. Ancak sabah namazının faziletli vakti konusunda iki farklı hadis rivayeti mevcut olduğundan sabah namazını kılmanın en faziletli vakti konusunda genel anlamda iki görüş, teferruatta daha fazla görüşler ortaya çıkmıştır. Bir görüşe göre sabah namazında tağlis yapmak yani vaktin evvelinde henüz hava karanlık iken sabah namazını kılmak daha faziletlidir. Şâfiî mezhebi bu görüşü savunmakta olup Şâfiî uleması arasında bu konuda ihtilaf söz konusu değildir. Mâlikî ve Hanbelî mezheplerinin görüşleri de genel manada bu yöndedir. Ancak İmam Mâlik ile Ahmed b. Hanbel’den farklı rivayetler de nakledilmektedir. Bir rivayete göre Ahmed b. Hanbel, sabah namazının cemaatin toplanma durumuna göre ayarlanmasının daha faziletli olduğunu söylemiştir. Mâlikî mezhebinin bir görüşüne göre de sabah namazını insanlar için kolay olan vakte göre ayarlanmanın daha uygun olup, kış mevsiminde vaktin evvlinde kılmak, sıcak mevsimlerde ise isfâr vaktinde kılmak daha faziletlidir. Diğer bir görüşe göre isfâr vaktinde yani ortalık biraz aydınlık olunca sabah namazını kılmak daha faziletlidir. Bu görüşü Hanefî mezhebi benimsemektedir. Fakat isfâr’ın ölçüsü net olarak belli olmadığından Hanefî fukahasından bu konuda farklı görüşler nakledilmektedir. Ebû Hanife’ye göre vaktin ortasında sabah namazına başlamak daha faziletlidir. Hanefî fıkıh âlimlerinden Tahâvî’ye göre ise sabah namazında faziletli olan tağlis ile isfâr’i cem etmektir. Buna göre ğalas (karanlık) vaktinde namaza başlanır, kıraat uzatılır ve isfâr vaktinde namaz bitirilir. Sabah namazını isfâr vaktinde kılmak erkeklere mahsustur, kadınlar için ise, sabah namazını vaktin evvelinde henüz hava karanlık iken kılmak, diğer namazları ise cemaat dağıldıktan sonra kılmak daha faziletlidir.

Keywords

Vakit, Sabah, Namaz, Fazilet, İsfâr, Tağlis

Read: 947

Download: 248