PERVÎN-İ İ’TİSÂMÎ’NİN DİVANINDAKİ TEMEL KONULAR

Author:

Year-Number: 2018- 66
Number of pages: 143-151
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İran Edebiyatının en büyük kadın şairlerinden olan Pervîn-i İ’tisâmî, babasının edebiyatçı olması nedeniyle küçük yaşta edebiyatçılarla ve edebiyatla tanışmıştır. Küçük yaşlarda şiirler yazmaya başlamış ve herkesin beğenisini toplamıştır. Çağdaş döneme ait bir şair olmasına rağmen tarz ve şekil olarak Klasik İran şairlerini taklit etmiş, onların yolundan gitmiş, çok sade bir dil kullanarak anlaşılır ve kulağa hoş gelen şiirler yazmıştır. Sade diliyle beraber semboller kullanarak çok farklı bakış açısıyla derin mesajlar vermiştir. Şiirlerinde irfan, ahlak ve ilim gibi insani değerlere ve konulara değinmekle beraber o dönemde İran’da ve genel olarak sosyal hayatta karşılaşılan problemler üzerinde de durmuştur. Tabiattaki varlıkları konuşturarak ahlaki, sosyal ve siyasi mesajlar vermiştir. Tabiattan aldığı bazı semboller şimdiye kadar şiirlerde hiç kullanılmamıştır. Pervîn hem klasik, hem de çağdaş özellikleri şiirinde bir araya getirmiş bir şairdir. Genç yaşta ölmesine rağmen geride değerli bir divan bırakmıştır. Farklı ve tatlı üslubuyla çağdaş İran şiirinin kraliçesi ünvanına sahip olmuştur. Bu çalışmada şairin hayatı, edebi yönleri ve şiirlerindeki konular üzerinde durulmaya çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

Parvin E'tesami who is the one of greatest woman of Iran Literature, because of her father’s being a litterateur, has met with litterateurs and literature at young age. Although being a contemporary poet she has imitated the classic Persian poets as style and form and she has followed their literary way. She has written comprehensible and euphonic poems by using a very clear language. She has used symbols with her clear lanugage and has given deep messages with her different point of view.In her poems, she has mentioned not only human values and subjects such as wisdom, morals and education, but also the problems generally encountered in social life and in that period in Iran. Therefore Parvin is a poet who has brought together both classic and contemporary features in her poems. Although she has died at her young age, she has left a precious classical ottoman poetry/divan in her back. She has had the name of contemporary Persian poem’s queen with her different and pretty style. With this study, it will be able to study focus on both personal and literary sides of poet.

Keywords