SOSYAL MEDYANIN KÜRESEL STRATEJİYLE PLANLANAN MODERN YAŞAMDAKİ ROLÜ

Author :  

Year-Number: 2019- 74
Language : null
Konu : Medya
Number of pages: 401-410
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son 2 yüzyıldır dünyadaki yaşam özenli bir biçimde planlanmıştır. Yüksek bir teknoloji geliştirilmiş, yaşam teknoloji temeli üzerine kurulmuştur. Teknolojinin sağladığı olanaklar insanların yaşamını kolaylaştırmış ve onları mutlu etmiştir. Dünya elektromanyetik ağlarla sarılmış, insanlara her gün sayısız ileti aktarılmıştır. Sosyal medya hipermodern çağın en çekici araçlarıdır ve dünyanın yaklaşık yarısı sosyal medya kullanmaktadır. Sosyal medya insanlara iletişim, paylaşım ve eğlence olanakları sağlamaktadır. İnsanlar bazen haberleşmek için sosyal medya kulanmaktadır, ancak sıklıkla da zaman geçirmek veya beğenilmek için sosyal medyaya yönelmektedir. Gerçek yaşamda bulunmayan ego tatminini sosyal medyada bulmak olasıdır. Sosyal medya sanal olarak yüksek bir ego tatmini sağlamaktadır. İnsanlar arasında yaygın olarak kullanılan, başında çok zaman harcanan, düşünmeyi ve insanlar arasındaki iletişimi azaltan sosyal medya modern çağın sorunudur. Sayısız ilginç iletiler, eğlenceli görsel paylaşımları insanlara aktaran ve insanları gerçek dünyadan alıp fantastik bir dünyaya götüren sosyal medya en yaygın ve popüler araçlardır. Bu çalışma, sosyal medyanın karakterini ele almakta, insanların sosyal medyayı neden çok kullandığını ve sosyal medyanın çağdaş koşullarla ilgisini araştırmakta, modern yaşamda sosyal medyanın rolünü değerlendirmekte ve sosyal medyanın, küreselleşmenin ve modern egemenliğin ana araçlarından biri olduğunu vurgulamaktadır. Modern çağ, teknolojik olanakların çağıdır ve teknoloji dünyadaki insanlar üzerinde egemenlik kurmuştur. İnsanlar yaşamlarını teknoloji ile planlamaktadır. İnsanlar çoğunlukla geleneksel kültürden uzaklaşmış ve son yüzyılda teknolojiyle birlikte popüler kültürle yaşamaya başlamışlardır. Dünya ve kültür, teknolojiye bağlı olarak değişmiş ve insanlar daha az çalışıp fazla tüketmeyi tercih etmişlerdir. İnsanlar bütün zamanlarını teknolojiyle geçirmeye başlamışlar ve çoğunlukla insancıl ilişkilerden veya entelektüel eylemlerden uzaklaşmışlardır. Modern çağ insanları yorgun düşürmüş ve insanlara daha renkli ve eğlenceli olanaklar sunmuş ve popüler kültür, üretim yerine tüketimi yerleştirmiştir. Modern çağ sadece ekonomik bir plan değil, aynı zamanda dünyadaki tüm insanları kontrol etmek ve yönlendirmek için geliştirilmiş politik bir stratejidir. Geleneksel yöntemler ve yaklaşımlar, geleneksel çağın sona ermesiyle bitmiş ve insanlar daha az iletişim kurarak, çok fazla tüketim yapmaya başladıklarında değişmiştir. Modern çağda birçok insan sosyal medyayı kullanmakta ve insanların çoğu artık yüz yüze iletişim kurmamaktadır. Birçok kişi artık akrabalarıyla ya da arkadaşlarıyla bir araya gelmemektedir. Popüler kültür insana bireysel yaşamı ve modern çağı öğretmiş, kişisel teknolojiler sunmuştur. Bu yolla iletişim ihtiyacını çözmektedir. Popüler kültür, teknolojinin ürünü olan sosyal medya aracılığıyla çok çekici pazarlama yöntemlerine sahiptir. Popüler kültür modern çağın tarzı ve küresel stratejinin tuzağıdır. Küreselci stratejinin amacı, pazarlar ve ürünler aracılığıyla egemenlik kurmaktır.

Keywords

Abstract

The world's life has been carefully planned for the last 2 centuries. High technology developed and the life was set on technology. The possibilities provided by technology have made people's lives easier and make them happy. The world is surrounded by electromagnetic networks and countless messages were sent to people every day. Social media is the most attractive tool in the hyper-modern era and nearly half of the world uses social media. Social media provides people communication, sharing and entertainment opportunities. It is possible to find ego satisfaction in social media that is not found in real life. Social media provides a virtually high ego satisfaction. People sometimes use social media to communicate but they often turn to social media to spend time or enjoy. The problem is social media that is used much and causes spending much time and prevent to think and prevent to communicate eachother among people in modern age. Social media are the most common and the most popular and the most attractive instruments which convey numerous interesting messages and enjoyable visual sharings and take people to a fantastic world from the real world and real people in modern age. This study handles the character of social media and investigates why people use social media much and what is the interest of social media with comtemporary conditions and evaluates role of social media in modern life and emphasizes that social media are the main instruments of globalizm and modern sovereignty strategy. Modern age is the age of technological facilities and technology has sovereignty on people in the world. People plan their lives due to technology and they mostly left traditional culture and began to live in popular culture with technology in the last century. The world and culture naturally changed due to technological development and people prefered to work less and to consume much. People began to spend all their time with technolgy and mostly left humanistic relations or intellectual actions. Modern age made people tired and presented people more colorful and funny facilities and popular culture placed consumption instead of production, even intellectual creation. The modern age is not only an economical plan but a political strategy that contains to control and to conduct all people in the world. Traditional tools and approaches changed when traditional age ended and people began to consume much to communicate less. Numerous people use social media in modern age and most of people do not need to communicate face to face. Many people do not meet with their relatives or with their friends. Popular culture taught people individual life and modern age presented people individual technologies. Social media are one of the most popular instruments of modern age and many people solve the need for communication via social media. Popular culture has very attractive marketing methods via social media because of technology. Popular culture is the style of modern age and the trap of the globalist strategy. The aim of the globalist strategy is to have a sovereignty via markets and products.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics