SULTAN BAYBARS VE ABAKA HAN’IN KAYSERİ’YE GELİŞLERİNİN TÜRKİYE SELÇUKLULARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF SULTAN BAYBARS AND ABAKA KHAN’S COMING TO KAYSERI IN RESPECT OF TURKEY SELJUKS

Author : Bahattin KELEŞ
Number of pages : 327-338

Abstract

Anadolu'da kurulan önemli Türk Devletlerinden biri olan Anadolu Selçukluları, XIII.yüzyılın ortalarına kadar çok parlak bir dönem geçirmiştir. Ancak 1250 yılında Mısır'da kurulan Memlük Devleti ile 1258 yılında İran coğrafyasında kurulan İlhanlı Devleti arasında bir rekabet başlamış ve ilk örneğini 1260 yılında vuku bulan Ayn-Calut Savaşı'nda göstermiştir. Moğollar o ana kadar hiç yenilgi almamışlardı. Bu tarihten itibaren Memlüklerle İlhanlılar arasında başlayan rekabet, İlhanlılar'ın Ayn-Calut yenilgisinin intikamını Anadolu'da 1277 tarihinde vuku bulan Elbistan'da yapılan savaşta almaya çalışmışlardır. Memlük Sultanı Baybars ile İlhanlı hükümdarı Abaka Han Kayseri'ye gelerek mücadelesini sürdürmüş ve Memlük ordusu bu savaşta İlhanlı ordusunu yenmiştir.Sultan Baybars Elbistan savaşını soydaşları olan Anadolu insanını Moğollar'ın zulmünden kurtarmak için yapmıştır. Fakat bu savaştan sonra İlhanlılar Anadolu Selçukluları üzerindeki baskılarını daha da arttırmışlardır. Bu duruma Muineddin Pervane'nin iki ülke arasında uyguladığı ikili siyaseti sebep olmuştur.

Keywords

Memlükler, İlhanlılar, Sultan Baybars, Abaka Han, Kayseri, Elbistan Savaşı, Muineddin Pervane

Read: 1,274

Download: 262