LAZER AŞINDIRMA YÖNTEMİNİN SERAMİK YÜZEYLERDEKİ ETKİLERİ

Author:

Year-Number: 2018- 66
Number of pages: 197-210
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Lazer günümüzde sağlık, grafik, reklam sektörlerinde, markalamada ve endüstrinin çeşitli alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Sanatla ilgili konularda da deneysel uygulamalara açıktır. Göz ameliyatları gibi son derece hassas operasyonlarda lazerin uygulanması, sanatla ilgili son derece hassas eserlerde de kullanılabileceğini düşündürmektedir. Lazer aşındırma yöntemi kullanılarak birçok yeni uygulamayla farklı etkiler yakalanabilmektedir. Önceki yapılan çalışmalarda, lazer aşındırma yöntemi seramik bünyeler üzerinde kullanılmış ve sonuçlara bakıldığında işlenebilir bir malzeme olduğundan başarılı etkiler elde edilmiştir. Araştırmada, bisküvi pişirimi yapılmış seramik bünyelerin üzerine sır, pigment boyalar, oksitler, angoplar sürülerek, bilgisayar ortamında hazırlanan dijital desenler aşındırılmış ve sırlı pişirim gerçekleştirilerek sonuçlar tartışılmıştır. Ortaya çıkan etkilere bakıldığında lazer ışınıyla yüksek ısıya maruz kalan yüzeylerde sinterleşme (kaynaşma) olduğu ve genellikle desenlerin başarılı şekilde yüzeye aktarıldığı gözlenmiştir. Bu araştırma, bilgisayar ortamında tasarlanan bir desenin, lazerle seramik sırlı veya sırsız yüzey üzerine uygulanmasını içermekte ve deneysel bir uygulama sürecini kapsamaktadır.

Keywords

Abstract

Laser is being commonly used in health, graphic, advertising sectors and several other fields of industry nowadays. It is also eligible for experimental practices in arts. That, laser is applied in very sensitive operations like eye surgeries, brings it to mind that it can also be used while making very fragile art works. With the laser engraving method, successful effects are being obtained through several recent practices. In previous researches, the laser engraving method has been applied on ceramic bodies and as a result, successful effects have been obtained as ceramic is a material which is, suitable to engrave. In this research, digitally designed patterns have been engraved on bisque fired ceramic bodies by applying glaze, pigment colours, oxides, engobes and the results have been discussed following the glaze firing. The resulting effects show that, sinterization occurred on the surfaces that were exposed to high temperatures through laser beam and to a large extent the patterns have been successfully copied on the surfaces. This research contains the application of a digitally designed pattern on a glazed or unglazed ceramic surface and an experimental application process.

Keywords