4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN ÇİZGİ FİLMLERDEN ETKİLENME DURUMLARI
THE EFFECTS OF CARTOONS ON 4-6 YEARS OLD CHILDREN

Author : Recep DEMİR -- Suat CEBECİ
Number of pages : 291-306

Abstract

Kişiliğin hızlı gelişme gösterdiği okul öncesi döneminde, çocuğu yönlendirmede etkili olan unsurlar arasında medya araçlarına dikkat çekilmektedir. Bunlardan en çok çocukların ilgisini çeken ve onları meşgul eden çizgi filmlerin etkileri konusunda da farklı çalışmalar yapılmıştır. Biz 4-6 yaş grubu çocuklar üzerinde yerli ve yabancı yapım çizgi filmlerin nasıl bir etkisi olduğunu karşılaştırmalı olarak belirlemeye çalıştık. Çocukların dört ayrı çizgi filmde işlenen temalar, karakterler, anlamlı figürler hakkındaki algı ve tutumlarını araştırdık. 4-6 yaş arası çocuklardan 15’i erkek, 15’i kız toplam 30 çocukla, mülakat yöntemiyle, çalışma yapılmıştır. Elde edilen verilere göre çocuklar kendi öz değerlerini yansıtan yerli çizgi filmleri daha çok sevdikleri, sevimli, sempatik, güçlü ve komik karakterleri benimsedikleri, bağırıp çağıran, kaba davranan, şiddet gösteren karakterleri benimsemedikleri, sevimli ve komik davranan kötü karakterlerin kötülüklerini fark edemedikleri görülmüştür. Çocukların, önceden aşina oldukları dinî ve kültürel değerlere ait unsurları çizgi filmde de fark ederek bu kazanımlarını pekiştirdikleri anlaşılmıştır. Ayrıca, çocukların çizgi film algılarında ailelerinin telkinlerin etkili olduğu; olay ve karakterlere, içinde bulundukları toplumun değerleri yönünde yaklaştıkları anlaşılmıştır. Bu yaş grubu çocukların iyi birer gözlemci oldukları, çizgi filmlerle ilgili birçok ayrıntıya dikkat ettikleri, karakterler, temalar ve figürler arasında ayrım yapabildikleri tespit edilmiştir. Çizgi film izlemenin; oyun oynamaya karşılık geldiği, çocuğun değerler sistemini beslediği, çocuksu güdülere hitap eden örtülü yönlendirmelerle çocuklar üzerinde etkili olduğu yönünde önemli bulgulara ulaşılmıştır.

Keywords

Çizgi Film, 4-6 Yaş, Etkilenme, Özdeşleşme, Değerler

Read: 753

Download: 242