ANADOLU’DA, KARA VE DENİZ YOLLARI ÜZERİNDE GELİŞEN BAZI ÖNEMLİ TİCARET MERKEZLERİ (ANTALYA – KAYSERİ – SİVAS- SİNOP VE SAMSUN)

Author :  

Year-Number: 2018- 68
Language : null
Konu : İslam Tarihi
Number of pages: 341-354
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Anadolu ilkçağlardan beri coğrafi konumu itibariyle ticari yönden önem arz eden ve tüccar milletlerin dikkatlerini üzerine çeken önemli bir yerdi. Kral yolunun buradan başlaması ve Pers ülkesine kadar uzanması, Doğu-Batı ticaretinde kavşak noktada bulunması gibi nedenler yüzünden her dönem varlığını hissettirmiştir. Türkler Anadolu'ya yerleşmeye başlayıp burayı yurt edindikten sonra önemli yerleri fethederek ulusal ve uluslararası ticarete açmışlar ve hatta Anadolu Selçukluları döneminde özellikle Alaaddin Keykubad döneminde tüccarların malı sigorta edilmek suretiyle onlara garanti verilmiştir. Karadeniz üzerinde bulunan Sinop'un Anadolu Selçukluları tarafından 1214 yılında fethinden sonra buralara Anadolu'nun değişik yerlerinden tüccarlar getirilip yerleştirilmek suretiyle ticari yönden büyük önem kazanmıştır. XIII. ve XIV. asırlarda Karadeniz üzerinde bulunan Sinop, Samsun ve Trabzon gibi şehirler, ticari yönden büyük gelişmeler göstermiştir. Özellikle Cenevizliler Karadeniz üzerinden bazı yerlerde konsolosluk açmak suretiyle ticaretlerini daha da geliştirmişlerdir. Akdeniz üzerinde bulunan Antalya ve Alanya'nın Anadolu Selçukluları tarafından fethinden sonra ticari açıdan bu limanlarda büyük gelişme göstermiştir. Venedik ve Cenevizli tüccarlar kuzeyin ticari mallarını gemilerle güney ülkelerine, güneyin ticari mallarını da kuzey ülkelerine götürmek suretiyle büyük kazanç elde etmişlerdir. Orta Anadolu'da bulunan Kayseri şehri XIII ve XIV asırlarda uluslararası ticarette etkin rol oynayan bir şehirdi. Burada ''Yabanlu Pazarı'' bulunmaktaydı ve bu pazar uluslararası bir pazardı ve dünyanın çoğu ülkelerinden buraya tüccarlar gelirdi. Sivas şehri de bu dönemde köle ticaretinin merkezi durumundaydı.

Keywords

Abstract

Since ancient times, Anatolia has been an important place of commercial significance in terms of its geographical location and attracting the attention of merchant nations. Its significance was felt in every period because of the reasons such as being located at the East-West trade crossroads, and the fact that the Royal Road started from here and extended to the Persian country. After the Turks settled in Anatolia and domiciled there, they conquered important places and opened them to national and international commercials, besides that during the period of Anatolian Seljuks, especially in the period of Alaaddin Keykubad, merchants were guaranteed by insuring their merchandise. After the conquest of Sinop on the coast of Black Sea by the Anatolian Seljuks in 1214, the city gained great importance in commercial terms after merchants from different parts of Anatolia were brought there. In the 13th and 14th centuries, the cities such as Sinop, Samsun and Trabzon which are located on the coast of Black Sea showed great developments in terms of trade. In particular, the Genoese have improved their trade further by opening consulates in some places over the Black Sea. After the conquest of Antalya and Alanya on the Mediterranean by the Anatolian Seljuks, these ports made great progress in commercial terms. Venetian and Genoese traders have gained huge profits by transporting commercial goods of the north to the southern countries and southern commercial goods to northern countries by ships. Kayseri in Central Anatolia was a city that played an active role in international trade in the 13th and 14th centuries. There was a ''Foreign Market '' (Yabanlu Pazarı) and it was an international market and traders came here from many countries of the world. Additionally, Sivas city was the center of slave trade in this period.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics