XIII. VE XIV. YÜZYILDA DENİZLİ VE YÖRESİNDEKİ TÜRKMENLERİN MOĞOLLARA KARŞI MÜCADELESİ
IN XIII AND XIV CENTURY DENİZLİ AND IT’S AREA THE FIGHT OF TURKOMANS TOWARDS MONGOLS

Author : Bahattin KELEŞ
Number of pages : 415-424

Abstract

1071 yılında yapılan Malazgirt meydan muharebesine kadar, keşif amacıyla Anadolu’ya gelen Türkmenler, muharebe sonrası Anadolu’yu yurt edinmeye başladılar ve Denizli yöresine de yaklaşık 200 bin Türkmen geldi. Denizli havalisinin tarihi XI. asrın sonları ile XV. asır başları arasında çok hareketli ve karmaşık bir durum aldı. Burası Selçuklular ile Bizans İmparatorluğu arasında sürekli el değiştirdi. Denizli XIII. asır ortasında kesin olarak Türk hakimiyeti altına girdi ise de Osmanlı hakimiyeti tesis edilinceye kadar, Selçuklular, Moğollar ve Türk uç beyleri arasında çekişmeli bir saha oldu. Denizli, XIII. asrın son yarısında Sahib Ata'nın oğullarına ikta olarak verildi. Denizli bölgesi birbiriyle iyi geçinemeyen uç beylerinin sürekli akınlarına uğruyordu. 1292 yılında Moğol hanı Geyhatu, Denizli yöresine bir sefer düzenleyerek burasını ele geçirdi. Ünlü Seyyah ibni Batuta, 1332 yılında Denizli'yi ziyaret etmiştir. Ünlü seyyahın Denizli'yi ziyaretinden sonra verdiği bilgiye göre, bu büyük ve güzel şehrin 7 Camisi, güzel çarşıları, bağ ve bahçeleri ve akarsularının olduğundan bahsetmiş, ve burada yetişen iyi cins pamuk ile Sırma işlemeli nefis kumaşlar dokunduğundan bahsetmiştir. Moğollar, Denizli ve yöresine büyük önem verdiklerinden sürekli burayı baskı altında tutmaya çalıştılar ve bu bölgeye önem verdiler. Çünkü burası Denizli Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı güzel bir şehirdi.

Keywords

Denizli, Türkmenler, Moğollar, Bizans imparatorluğu, Anadolu Selçuklu Devleti

Read: 932

Download: 216