XIII. VE XIV. YÜZYILDA DENİZLİ VE YÖRESİNDEKİ TÜRKMENLERİN MOĞOLLARA KARŞI MÜCADELESİ

Author:

Year-Number: 2018- 66
Number of pages: 415-424
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1071 yılında yapılan Malazgirt meydan muharebesine kadar, keşif amacıyla Anadolu’ya gelen Türkmenler, muharebe sonrası Anadolu’yu yurt edinmeye başladılar ve Denizli yöresine de yaklaşık 200 bin Türkmen geldi. Denizli havalisinin tarihi XI. asrın sonları ile XV. asır başları arasında çok hareketli ve karmaşık bir durum aldı. Burası Selçuklular ile Bizans İmparatorluğu arasında sürekli el değiştirdi. Denizli XIII. asır ortasında kesin olarak Türk hakimiyeti altına girdi ise de Osmanlı hakimiyeti tesis edilinceye kadar, Selçuklular, Moğollar ve Türk uç beyleri arasında çekişmeli bir saha oldu. Denizli, XIII. asrın son yarısında Sahib Ata'nın oğullarına ikta olarak verildi. Denizli bölgesi birbiriyle iyi geçinemeyen uç beylerinin sürekli akınlarına uğruyordu. 1292 yılında Moğol hanı Geyhatu, Denizli yöresine bir sefer düzenleyerek burasını ele geçirdi. Ünlü Seyyah ibni Batuta, 1332 yılında Denizli'yi ziyaret etmiştir. Ünlü seyyahın Denizli'yi ziyaretinden sonra verdiği bilgiye göre, bu büyük ve güzel şehrin 7 Camisi, güzel çarşıları, bağ ve bahçeleri ve akarsularının olduğundan bahsetmiş, ve burada yetişen iyi cins pamuk ile Sırma işlemeli nefis kumaşlar dokunduğundan bahsetmiştir. Moğollar, Denizli ve yöresine büyük önem verdiklerinden sürekli burayı baskı altında tutmaya çalıştılar ve bu bölgeye önem verdiler. Çünkü burası Denizli Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı güzel bir şehirdi.

Keywords

Abstract

Turkomans were comeing Anatolia to explore the land, until Malazgirt battle in 1071. After the war, Turkomans settlet down Anatolia parmanently. İn the begining, approximately 200.000 Turkomans arrived in Denizli and vicinity. The history of Denizli Region second half of ends begans XI.th. Century and begining of XV.th. Century. The Region has constantly changed hands several times between Byzantium and Selcuk states. The middle of XIILth. Century, The Region was Conquered permanently by Turks.However, The land was changed hands many times among Selcuks Mongols and Turkish principalities Denizli, at the second quarter of XIII.th. Century, had been given to Sahib Ata’s son’s as “ ikta “. The Region was attacked many times by Turkish principalitiesln 1291, Geyhatu Khan, the Mongol emperor, was rushed and handed the Region. lbn Batuta, famous traveler, visited Denizli in 1332 According to his writings the city had 7 mosque, the bazaars, vineyards and orchards and springs. Magnificent fabrics embroided with gold or silver thread were made by using high quality cotton grow in the area.» Mongols tried to control pressure and gave importance region. Denizli was a beautiful city populated by Turkomans.

Keywords