MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BRANŞ MEMNUNİYETİNİN, ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELMELERİNDEKİ ETKİSİ
THE EFFECT OF THE ACADEMIC MAJORS SATISFACTION OF THE VOCATIONAL SCHOOL CHILD DEVELOPMENT PROGRAM STUDENTS ON INCLINING TO TEACHING PROFESSION

Author : Özge ÖZKAN KILIÇ -- Ceylan ÖZBEK AYAZ
Number of pages : 413-430

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu ve Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde Çocuk Gelişimi Programı ön lisans eğitimi alan öğrencilerin akademik branş memnuniyeti ile öğretmenlik mesleğine yönelme ve kariyer geliştirme arzularının düzeyini ölçmek ve öğrencilerin akademik branş memnuniyetleri ile öğretmenlik mesleğine yönelme ve kariyer geliştirme arzuları arasındaki ilişki ile ilgili bilgi sahibi olmaktır. Araştırmaya Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu ve Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda 2017-2018 öğretim yılında öğrenim gören Çocuk Gelişimi Programı 1. ve 2. sınıf öğrencilerinden toplam 240 öğrenci katılmıştır. Çalışmada, öğrencilerin akademik branş memnuniyetlerini ölçmek amacıyla, Gür-Erdoğan ve Arsal (2015) tarafından Türkçeye uyarlanmış olan Akademik Branş Memnuniyeti Ölçeği ve çocuk gelişimi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelme ve kariyer geliştirme arzularını ölçmek için Eren ve Tezel (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan Öğretmenlik Mesleğine Yönelme ve Kariyer Geliştirme Arzuları Ölçeği kullanılmıştır. Bu araçlara ek olarak, öğrencilerin kişisel bilgilerini öğrenmek amacıyla geliştirilen demografik bilgi formu kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin seçtikleri akademik branşlarından yüksek düzeyde memnuniyet duydukları ve akademik memnun olma düzeyi arttığında öğretmenlik mesleğine yönelme ve öğretmenlik mesleğinde kariyer yapma arzu düzeylerinin de artış gösterdiğini söylemek mümkündür.

Keywords

Ön Lisans, Meslek Yüksekokulu, Kariyer, Okul Öncesi Öğretmenliği, Meslek

Read: 742

Download: 238