GÜÇLENDİRME VE MANEVİYATA DUYARLI SOSYAL HİZMET
EMPOWERMENT AND SPIRITUALLY SENSITIVE SOCIAL WORK

Author : Hıdır APAK
Number of pages : 399-411

Abstract

Maneviyat; akademik literatürde giderek artan bir popülariteye sahip olmaya başlamıştır. Bu popülarite sosyal hizmet disiplininde de kendini göstermiştir. Sosyal hizmet insanı merkeze alan, ona yardım etme iddiasında bulunan bir bilim dalıdır. İnsanı anlamadan ona müdahale etmek yardım maksadına aykırı olacağından özünde var olan hizmet anlayışının işlevini yerine getirilebilmesi için sosyal hizmetin, muhatap aldığı insanı her yönden tanıma, onu anlamaya çalışma gerekliliği gerçeğiyle yüzleşmesi gerekmektedir. İşte maneviyat, tam da bu noktada sosyal hizmet disiplinini etkileyen temel boyutlardan biri olarak devreye girmektedir. Sosyal hizmet disiplininde vurgulanan diğer bir kavram güçlendirmedir. Sosyal hizmet tanımları ve açıklamalarındaki ortak nokta güç ve güçlendirme kavramlarının ön plana çıkmasıdır. Sosyal hizmet uygulamasında, müracaatçının güçlü yönlerine odaklanma ile beraber bir paradigma değişikliği ve yeni bir düşünce tarzına sebebiyet veren güçlendirme yaklaşımı; müracaatçıların gelenekleri, inançları, değerleri, maneviyatı, yetenekleri, kaynakları, başarıları üzerinden hareket etmektedir. Son dönemlerde yapılan çalışmalarda bireyi motive eden en temel kaynaklardan birinin maneviyat olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda güçlendirmede maneviyatın rolü yadsınamaz bir gerçek olduğu kabul edilmektedir. Müracaatçıların kaynaklarına ve güçlerine odaklanma maneviyatı, sosyal hizmet uygulamaları kapsamına dâhil etme ile mümkün olabilmektedir. Maneviyat güçlendirme bağlamında kullanılabilecek iyi bir kaynaktır. Ancak maneviyatın bazı boyutları, güçsüzleştirici bir etki de yaratabilir ve bazı müracaatçıları güçsüzleştirebilmektedir. Maneviyatın da güçlendirme sürecine etki eden unsurlardan biri olduğu ve bazı boyutlarının, güçsüzleştirici bir etki yaratabileceği söylenebilir. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı maneviyat, güçlendirme ve sosyal hizmet kavramlarına değinilerek sosyal hizmet uygulamasında maneviyat ve güçlendirme ilişkisini açığa çıkarmaya çalışmaktır.

Keywords

Güçlendirme, Güçlendirme Yaklaşımı, Maneviyat, Sosyal Hizmet

Read: 767

Download: 234