HOW DOES KNOWLEDGE MANAGEMENT ADD STRATEGIC VALUE TO AN ORGANISATION AND WHO DRIVES IT FORWARD?
BİLGİ YÖNETİMİ BİR ÖRGÜTE NASIL STRATEJİK DEĞER KATAR VE BU SÜRECİ KİM YÖNETİR?

Author : Elife ÖZER
Number of pages : 431-448

Abstract

Hızla değişen teknolojinin şekillendirdiği son derece rekabetçi bir çevrede bilgi, günümüzün işletmeleri için önemli bir örgütsel kaynaktır. Bilginin yönetilmesi rekabet avantajı açısından gittikçe artan bir öneme sahiptir, ancak bilgi birikimi yönetimi birçok alanı kapsayan son derece geniş bir kavramdır. Uygulama teknikleri, iş dünyasındaki son teknolojinin iyileştirilmesi ve edinilmesi sonucunda farklılık gösterebilir. Bu araştırmanın amacı bir kurumda bilgi yönetiminin kullanımını, hangi faaliyetlerin uygulandığını ve bunların işletmeler için nasıl faydalı olabileceğini incelemektir. Ayrıca, bilgi yönetimi kavramını anlamak için gerekli olan başarılı uygulama sürecine dahil olması gereken kilit unsurlar ve kişiler de araştırmanın odağında yer almaktadır. Çalışmanın temel amacı, rekabet avantajı elde etme üzerinde stratejik bir etkisi olan çeşitli bilgi yönetimi unsurlarını analiz etmektedir. Bilgi yöntiminin strtatejik değer yaratmasına etki edebilecek yönlerini ve işletmelerin bu doğrultuda gerçekleştirdiği faaliyetleri derinlemesine inceleyebilmek için nitel bir araştırma yürütülülerek, üç şirketin deneyimleri mülakat tekniği ile incelenmiştir. Çalışmaya katılan kişiler bilgi birikimi yönetiminin şirketlerinin başarısında ve şu anda kullanılmakta olan tekniklerde önemli bir rol oynadığını belirtmişlerdir. Görüşmelerin karşılaştırılması çapraz fonksiyonel ekiplerin örgütsel bilginin yönetilmesinde yararlı tekniklerden biri olabileceğini ve sürecin büyük ölçüde üst yönetimin çabalarına bağlı olduğunu göstermektedir.

Keywords

Bilgi Yönetimi, Bilgi Birikimi Yönetimi, Rekabet Avantajı, Stratejik Değer

Read: 729

Download: 231