İYİ BİR EĞİTİM LİDERİ AYNI ZAMANDA KÖTÜ BİR EĞİTİM YÖNETİCİSİ OLABİLİR Mİ?

Author:

Year-Number: 2018- 66
Number of pages: 515-526
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Ağrı Milli Eğitim Yöneticilerinden, Milli Eğitim Müdürü ve Müdür Yardımcılarının, İlköğretim-Ortaöğretim Okul Müdürleri ve okul Müdür Yardımcılarının Eğitim Yöneticiliğine (Eğitim Liderliği) ilişkin bilgi düzeyleri araştırılmıştır. Yöneticilerin, Yöneticilik bilgisi düzeylerinin saptanması için, Yöneticilikle ilgili bilgiler içeren bir anket kendilerine sunulmuştur. Araştırmanın örneklemini Ağrı Milli Eğitim yöneticilerinden 27 müdür, 49 müdür yardımcısı oluşturmaktadır. Araştırmanın bulgularına göre; Yöneticiler, Yöneticilikle (Eğitim Liderliği) ile ilgili soruları, değişen oranlarla, bu konudaki beklentileri "istendik" bir biçimde gerçekleştirerek yanıtlamışlardır. Bulgular, yöneticilerin, liderlik davranışlarına ilişkin bilgilerle donanımlı oldukları sonucuna varılmayı olanaklı kılmıştır.

Keywords

Abstract

In present study knowledge levels of the Director of National Education and Vice Directors from Ağrı Provincial Directorate of National Education, Primary and Secondary School Principals and Vice Principals on the issue of Education Directorship (Educational Leadership) have been investigated. To detect Directorship knowledge levels of directors, a questionnaire consisting of information on directorship has been presented to them. The sampling of research is composed of 27 principals and 49 vice principals from Ağrı Provincial Directors of National Education. According to research findings: Directors have given answers to questions on Directorship (Educational Leadership) at varying rates by meeting the expectations in a “desired” manner. Findings reveal that directors are equipped with thorough knowledge on leadership behavior.

Keywords