YEŞİL PAZARLAMA VE DÜNYADAN BİR YEŞİL TEKSTİL İŞLETMESİ: ECOALF

Author :  

Year-Number: 2018- 68
Language : null
Konu : Tekstil Tasarımı, Pazarlama, Tasarım
Number of pages: 221-233
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

21. yüzyılın beraberinde getirdiği yenilikler, teknolojik gelişmeler ve küreselleşme işletmelerin bu gelişmelerle uyumlu, çevresel sorumluluk gerektiren bir yapı içerisinde olmalarını gerektirmektedir. İşletmeler, son yıllarda tüketicilerin artan çevresel duyarlılığı ve ekolojik talepleri karşısında sosyal sorumluluk çerçevesinde çevreye duyarlı üretim yapmayı hedeflemektedirler. Çevreyi koruma bilinci ve çevresel sorumlulukla yapılan üretim ile ilgilenen Yeşil pazarlama her alanda olduğu gibi tekstil işletmelerinde de uygulama alanı bulmaktadır. Yeşil pazarlama bilincine sahip tekstil firmaları üretimlerinde yeşil pazarlama stratejileri kullanmakta ve bu açıdan değerli sürdürülebilir tekstil ürünlerini piyasa sunmaktadır. Bu çalışmada, yeşil pazarlama, yeşil tüketici ve çevre bilinci ile yapılan yeşil üretim kavramları irdelenip, dünya kaynaklarının dikkatli kullanılması hususuna dikkat çekmek isteyen ve atıkların geri dönüştürülmesi ile giyilebilir atık stratejisi geliştirmiş olan tekstil işletmelerine örnek olan Ecoalf işletmesi örnek olarak ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

The innovation, technological developments and globalization brought together with the 21st century, oblige the companies to be in a coherent contexture with these developments involving environmental responsibility. The companies nowadays, regarding the consumers’ increasing environmental sensitivity and ecological demands aim to maintain eco-friendly manufacture within the scope of their social responsibility. Thus, green Marketing which deals with the manufacture done with the sense of responsibility for protecting the environment, finds a scope of application in textiles just as in any other field. Textile companies having green marketing approach, use green marketing strategies and present their sustainable textile products valuable in this regard to the market. In this research, we intend to explain the concepts such as green marketing, green consumer and sense of environment responsibility and to cite Ecoalf company as a green textile company that has developed a wearable waste strategy by recycling of wastes with the intention of using world sources carefully.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics