YEŞİL PAZARLAMA VE DÜNYADAN BİR YEŞİL TEKSTİL İŞLETMESİ: ECOALF
GREEN MARKETING AND A WORLDWIDE GREEN TEXTILE COMPANY: ECOALF

Author : Banu Hatice GÜRCÜM -- Rabiha YILDIRIM
Number of pages : 221-233

Abstract

21. yüzyılın beraberinde getirdiği yenilikler, teknolojik gelişmeler ve küreselleşme işletmelerin bu gelişmelerle uyumlu, çevresel sorumluluk gerektiren bir yapı içerisinde olmalarını gerektirmektedir. İşletmeler, son yıllarda tüketicilerin artan çevresel duyarlılığı ve ekolojik talepleri karşısında sosyal sorumluluk çerçevesinde çevreye duyarlı üretim yapmayı hedeflemektedirler. Çevreyi koruma bilinci ve çevresel sorumlulukla yapılan üretim ile ilgilenen Yeşil pazarlama her alanda olduğu gibi tekstil işletmelerinde de uygulama alanı bulmaktadır. Yeşil pazarlama bilincine sahip tekstil firmaları üretimlerinde yeşil pazarlama stratejileri kullanmakta ve bu açıdan değerli sürdürülebilir tekstil ürünlerini piyasa sunmaktadır. Bu çalışmada, yeşil pazarlama, yeşil tüketici ve çevre bilinci ile yapılan yeşil üretim kavramları irdelenip, dünya kaynaklarının dikkatli kullanılması hususuna dikkat çekmek isteyen ve atıkların geri dönüştürülmesi ile giyilebilir atık stratejisi geliştirmiş olan tekstil işletmelerine örnek olan Ecoalf işletmesi örnek olarak ele alınmıştır.

Keywords

Tekstil, Yeşil Pazarlama, Yeşil Pazarlama Stratejileri, Ecoalf

Read: 1,297

Download: 429