ABD TARİHİNDE ÖNEMLİ BİR OLAY: BROWN V. BOARD OF EDUCATION DAVASI KARARI VE BU KARARA MİSSİSSİPPİ VE VİRGİNİA EYALETLERİNİN TEPKİLERİ

Author :  

Year-Number: 2018- 68
Language : null
Konu : Tarih / Çağdaş Tarih / T.C. Tarihi
Number of pages: 413-424
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Irksal ayrımcılık, ABD tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. ABD’de beyazlar ve siyahlar arasında uygulanmış olan ayrımcılığı ortadan kaldırmak için birçok girişim yapılmıştır. Brown v. Board of Education olarak bilinen davada, ABD Yüksek Mahkemesi 1954 yılında verdiği bir kararla ABD’de okullarda uygulanan ırksal ayrımcılığı yasaklamıştır. ABD tarihinde çok önemli bir olay olarak nitelenen bu karar, özellikle ABD’nin Güney bölgesinde yaşayan ve beyazların üstünlüğüne inanan bir kesim tarafından tepkiyle karşılanmıştır. ABD’nin Güney eyaletlerinde uzun yıllardan beri yalnızca okullarda değil, hayatın tüm kademesine etki etmiş ırksal ayrımcılığı ortadan kaldırmak kolay olmamıştır. Güney eyaletlerinde valilerin ve siyasi liderlerin başını çektiği örgütler kurulmuş, Yüksek Mahkeme’nin okulların birleştirilmesi kararının önüne geçilmeye çalışılmıştır. Irksal ayrımcılığın yoğun olarak yaşandığı, ABD’nin iki Güney eyaleti olan Mississippi ve Virginia’da da bu karara yönelik tepkiler yükselmiş ve sözde beyaz üstünlüğünün sürdürülmesi için bazı önlemler alınmaya çalışılmıştır. İki eyalet tarafından Yüksek Mahkeme’nin bu kararı kendi eyaletlerinin iç işlerine müdahale olarak görülmüş ve bu kararı geçeriz kılmak için çaba gösterilmiştir. Ayrıca okulların birleşmesini önlemek için devlet okullarını kapatma yolunu bile seçmişlerdir. Beyaz ailelerin çocuklarını karma eğitimin verilmediği özel eğitim kurumlarına göndermeleri için maddi destek sağlanmıştır. Bu çalışma, söz konusu bu iki eyaletin Brown kararı karşısında göstermiş olduğu tepkileri inceleyerek, ABD tarihindeki bu önemli olayın bir analizini yapmaktadır.

Keywords

Abstract

Racial segregation has an important place in US history. Many attempts have been made to remove segregation in the United States between whites and blacks. In a case known as Brown v. Board of Education, the US Supreme Court banned racial segregation in schools in the United States in 1954. After that, the people in the Southern United States who believed in the supremacy of whites reacted against the Supreme Court decision. It was not easy to remove racial segregation in the southern states because racial segregation was the way of life in the South. It was not only about school segregation; one could see racial segregation in every part of southern life. In the southern states, organizations were established in which governors and political leaders took the lead, and these organizations struggled to ensure that the Supreme Court’s decision was not enforced in their territories. In the two southern states of the US, Mississippi and Virginia, where racial segregation has been intensively experienced, some measures were taken to maintain the “white supremacy”. Two statesaccused the Supreme Court of violating their States’ rights, and they tried to prevent implementation of the decision in the South. Two states chose to close public schools rather than integrate them. State-supported tuition grants was provided for white students who went to private schools. This study examines the reaction of these two states to Brown decision and makes an analysis of this important event in US history.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics