ŞAN EĞİTİMİ ALANLARDA SES FONKSİYONLARININ AERODİNAMİK PARAMETRELERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2018- 68
Number of pages: 159-172
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç Bu çalışmada, programlı bir şan eğitimi (klasik) alanlarda ses fonksiyonlarının aerodinamik özelliklerinin objektif olarak değerlendirilerek alana yeni veriler sunması amaçlanmıştır. Araştırma Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı /Şan Sanat Dalı 2014-2015 eğitim ve öğretim döneminde 1,2,3, ve 4. sınıfta eğitim gören ses sorunu bulunmayan 20 öğrenci ile yapılmıştır. Öğrenciler haftada bir saat şan, iki saat eşlikli şan dersi görmektedirler. Yöntem Ses analizleri, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı ses laboratuarında KBB ve Şan Eğitimi alan uzmanları tarafından yapılmıştır. Ses fonksiyonlarının değerlendirilmesindeki hava akım miktarı ve ses basınç seviyesi için aerodinamik parametrelere ait ölçümler Kay Elemetrics Phonatory Aerodinamic System 6600 (PAS-KayPENTAX) ile yapılmıştır. PAS protokollerinden: maksimum sustained fonasyon, comfortables ustained fonasyon, variation in sound pressure level, vital capacity değerleri ölçülmüştür. Tartışma ve Sonuç Şan eğitimi alan öğrencilerin eğitim yılı öncesi ve sonrası Maximum Sustained Phonation (MSP) protokolü Peak Expiratory Airflow, Mean Expiratory Airflow ve Expiratory Volume parametreleri açısından; Comfortable Sustained Phonation (CSP) protokolü Peak Expiratory Airflow ve Expiratory Volume parametreleri açısından anlamlı bir fark bulunmuştur. Diğer parametrelerde anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu çalışma sonucuna göre; Peak Expiratory Airflow, Mean Expiratory Airflow ve Expiratory Volume parametrelerinin profesyonel seslerin değerlendirilmesinde güvenilir olduğu düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Objectives The aim of this study is to present new data for this field by objectively evaluating the aerodynamic properties of voice functions in people who receive systematic (classical) voice training. Methods The study was conducted in the 2014-2015 academic year with 20 students with perfect attendance from the department of vocal arts who did not have any voice problems, and attending the 1st, 2nd, 3rd and 4th year classes at the Department of Opera in the Faculty of Performing Arts of Selçuk University Dilek Sabancı State Conservatory. The students participate in singing courses for an hour per week and accompanied singing course for two hours per week. Their voice analyses were made at the sound laboratory in Otorhinolaryngology Department of the School of Medicine of Selçuk University by otorhinolaryngology and singing specialists. Measurements concerning aerodynamic parameters related with the airflow quantity and sound pressure level employed in the evaluation of voice functions were carried out with Kay Elemetrics Phonatory Aerodynamic System 6600 (PAS-KayPENTAX). Among the PAS protocols measured were maximum sustained phonation, comfortable sustained phonation, variation in sound pressure level and vital capacity values. Results and Conclusions In the measurements of students who receive voice training before and after the academic year, significant differences were found in terms of Peak Expiratory Airflow, Mean Expiratory Airflow, and Expiratory Volume parameters of Maximum Sustained Phonation (MSP) protocol, and Peak Expiratory Airflow and Expiratory Volume parameters of Comfortable Sustained Phonation (CSP) protocol. No significant difference was found in the other parameters. According to the results of this study, it can be suggested that Peak Expiratory Airflow, Mean Expiratory Airflow and Expiratory Volume parameters are reliable estimates in the evaluation of professional voices.

Keywords