ANA SINIFI ÇOCUKLARI İÇİN MÜZİKSEL KAVRAM VE BECERİLERİ KAZANDIRMAYA YÖNELİK PİYANO DESTEKLİ MÜZİK ETKİNLİKLERİ

Author:

Number of pages: 119-134
Year-Number: 2018- 70

Abstract

Bu çalışmada yer alan piyano destekli müzik etkinlikleri sınıf ortamında temel müzik kavramlarını ve müziksel becerilerini piyano ile çocuklara kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır. Etkinliklerde, çocuğun piyanoyu doğrudan çalması sağlanarak motor ve bilişsel gelişimine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Küçük gruplar için planlanmış olunan bu etkinliklerin çocuğun sosyal gelişimini de desteklemesini planlanmıştır. Etkinlik planlarının hazırlık aşamasında öncelikle alan-yazı taraması yapılarak, mevcut erken çocukluk dönemi piyano öğretimi metotları ve öğretmen rehber kitapları incelenmiş ve bu kaynaklar doğrultusunda kazanım ve göstergeler belirlenmiştir. Etkinliklerin hazırlık sürecinde çocukların bireysel farklılıkları ve gelişimsel özellikleri göz önünde bulundurmuş, öğretimde basitten karmaşığa, somuttan soyuta gitme ilkeleri dikkate alınmıştır. Belirlenen kazanım ve göstergeler doğrultusunda hazırlanan etkinlik planları haftada 2 gün olmak üzere sekiz hafta için düzenlenmiştir. Hazırlanılan planlarda etkinlik süreleri 20 dakikadan oluşmaktadır.Etkinliklerin geçerliliği için öncelikle belirlenen kazanım ve göstergeler, eğitim programları ve öğretim alanında bir uzman tarafından değerlendirilmiştir. Ardından müzik öğretmenliği, okul öncesi eğitimi ve çocuk gelişimi alanlarından 6 uzmanın görüşlerine başvurulmuştur. Uzmanlardan; etkinlikleri amacına uygunluk, açıklık ve anlaşılırlık açısından eleştirmeleri, gerekli gördükleri durumlarda etkinliklerin değiştirilmesi, düzeltilmesi ve çıkartılması ile ilgili görüşlerini belirtmeleri istenmiştir. Etkinlikleri değerlendirirken öncelikle kazanım ve göstergelerinin piyano destekli müzik etkinliklerini kapsama durumu ve 5-6 yaş grubundaki çocukların gelişim düzeylerini dikkate almaları uzmanlardan talep edilmiştir. Hazırlanmış olunan etkinliklerin uzman görüşleriyle güvenilirliği sağlandıktan sonra Çankaya-Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir ilkokuldaki 25 ana sınıfı öğrencisine bu etkinliklerin pilot uygulaması yapılmıştır. Uygulama haftada 2 gün yapılmış ve sekiz hafta devam etmiştir. Etkinliklerin uygulanmasını kolaylaştırmak ve öğrenmede kalıcılığını arttırmak amacıyla çocukların etkinliklere 5-8 kişilik gruplar halinde katılması sağlanmıştır. Geliştirilen piyano destekli müzik etkinliklerinin uzman görüşleri doğrultusunda güvenilirliği, pilot uygulama ile geçerliliği sağlandıktan sonra kazanım ve göstergeler, etkinlik planları, öğrenme araçları, işleniş süreci ve değerlendirme durumları yeniden irdelenerek etkinliklerin son düzenlemesi yapılmıştır. Hazırlanmış olunan etkinliklerin okul öncesi eğitimi ve çocuk gelişimi alanlarındaki sosyal ve bilişsel gelişim öğelerini değerlendiren envanterlerle birlikte deneysel çalışmalarda kullanılması önerilmiştir. Ayrıca erken çocukluk döneminde müziksel kavram ve becerilerin ölçülmesi ile ilgili deneysel çalışmalarda da bu etkinliklerin kullanılabileceği önerilmiştir.

Keywords

Abstract

The music activities planned for this research aim to teach preschoolers basic musical concepts and skills with the active usage of the piano. With encouraging the children to actively use the piano for these music activities, boosting cognitive and motor development is intended. İn addition, by planning the activities for the small groups, boosting preschooler’s social skills is also targeted. In the preparation process of the music activities, the literature of early childhood piano education has been reviewed. Then, the objectives have been developed with the reference of the literature. Individual differences and developmental aspects of preschoolers have been taken into account in the preparation process. The 8-week music activity charts were planned to teach twice a week for 20-minute. For the scientific validity of the research, the outcomes have been reviewed by a curriculum and instruction specialist. Then, six specialists in the fields of childhood development, preschool education, and music instruction viewed the activity plans. The specialists were asked to review the activities by their clarity and convenience for the preschoolers’ developmental stages and individual differences. The specialists have also been asked for improvements and alterations in the objectives and activities if it’s required. For the reliability of the music activities, a pilot study has been held. Twenty-five preschoolers at a primary school in Cankaya-Ankara participated to the pilot study. The study took place twice a week for 8-week as planned. Since it would be more effective to instruct the activities for smaller groups instead of the whole class population of 25, the students were divided in to groups of 5 to 8 in the activities. After the validity and reliability studies, the charts of the activities were reevaluated and the final arrangements have been done. It’s been suggested that this model proposal of the activities may be used in the experimental studies in the pre-school education and child development fields. The piano based music activities may also be used in further experimental studies in music education for the early childhood stage.

Keywords