MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN ÖNERDİĞİ KİTAPLARI ÖĞRETMENLERİN OKUMA DURUMLARI
TEACHERS READING STATUS OF LITERATURE RECOMMENDED BY THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION

Author : Ahmet Oguz AKÇAY -- M. Serhat SEMERCİOĞLU
Number of pages : 61-75

Abstract

Günümüz bilgi çağında okuma, bilgi ediniminin, düşünce sorgulamasının ve sosyal becerilerin kazanılmasında anahtar bir rol üstlenmektedir. Bu noktada özellikle öğrencilere model olma yolunda öğretmenlere büyük iş düşmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2005 yılında yayınladığı Türkçe Öğretim Programında öğrencilere “okuma ve yazma sevgisi ile alışkanlığının kazandırılması” temel amaçlar içerisindedir. Bu kapsamda Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün 21 Haziran 2017 tarihinde sayıları bir milyonu aşan öğretmenlere kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlaması açısından yaz tatili boyunca okumaları, incelemeleri ve eleştirel bir gözle tartışmaları için 37 adet kitap ve 30 adet film tavsiye edilmiştir. Bu çalışma, genel müdürlüğün tavsiye ettiği kitapları öğretmenlerin ne oranda okunduğunu cevaplamayı amaçlamıştır. Araştırma kapsamında 164 öğretmene anket uygulanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre Türkçe/Sosyal Bilimler öğretmenleri ile Temel Eğitim ve BÖTE alanındaki öğretmenler arasında günlük yaşantıda kitap okuma eylemine harcanan zaman bağlamında, çalışma yılına göre ve Milli Eğitim Bakanlığının 21 Haziranda öğretmenlere yaz tatilinde önerdiği kitaplar hakkında bilgi sahip olup olmadıkları hakkında anlamlı bir fark bulunmuştur. Bunun yanında çalışma yılına göre günlük kitap okuma süreleri arasında ve katılımcıların cinsiyetine göre günlük yaşantıda kitap okuma eylemine harcanan zaman bağlamında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüştür.

Keywords

Kitap Okuma, Kitap Okuma Alışkanlığı, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Read: 1,349

Download: 498