ÇEVİRİ EĞİTİMİNDE YAZMA YETİSİNİN ÖNEMİ

Author:

Number of pages: 13-21
Year-Number: 2018- 69

Abstract

Çeviri yaratarak yeniden yazmadır. Çevirmenin bizzat kendisi yazardır. Çeviri sadece erek dilde eşdeğer sözcükleri seçebilecek şekilde kaynak dili anlamak değil, kendisine ayrılan rolü yerine getiren bir metni erek dilde yazmaktır. Nitelikli bir metin yazmak, belli bir dil ve yazılı anlatım anlayışı gerektirir. Çünkü yazmak iletişim kurmaktır. Yazılı üründe planlama, metinleştirme ve gözden geçirme aşamaları mevcuttur. Çeviri metni oluşturmak belli bir yazma yetisi gerektirir. Çevrilecek metni kaynak metinle beraber çok detaylı bir şekilde incelemek ve yöntem, kuram, dil ve metin özelliklerine uygun olarak düzenlemek gerekir. Çevirmen adaylarının, çevirmen sorumluluğu olarak planlama ve gözden geçirme stratejilerini kazanmaları gerekir. Çevirmenin kimin neyi, ne zaman, ne kadar sürede, hangi araçları kullanarak yaptığını belirleyerek çeviriyi planlaması gerekir. Bu noktadan hareketle, bu çalışmada dil öğretimi ve çeviri eğitiminde yazma yetisinin önemi tartışılmış ve bir farkındalık yaratmak amacıyla çevirmen adayı öğrencilerin yazma yetileri üzerine bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular yüzde ve frekans olarak değerlendirilmiştir. Buna göre, yazma yetisinin önemli olduğu ve mutlaka çevirmen adayı öğrencilere kazandırılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca yazma becerisindeki aşamaların çeviri süreçleriyle benzerlik gösterdiği dikkat çekmiştir

Keywords

Abstract

Translation is rewriting by creating. The translator itself is the author. To translate is not only to understand the original text so that you can choose corresponding words in the target language, but to write in the target language a text that fulfills the role assigned to it. Writing quality text requires a certain sense of language and written expression. Because to write is to communicate. In written production, there are three stages: planning, textualization and revision. To create the translation text requires a certain writing ability. The text to be translated must be examined in detail with the source text, and correct appropriately to the method, to the theory, to linguistic and to textual peculiarities. Translator candidates must acquire planning and review strategies as translator's responsibility. From this point of view, the prominence of writing in language teaching and translation education is discussed in this study, and a survey was researched on the writing ability of the candidates of the translators in order to raise awareness. Findings obtained in the study were evaluated as percentage and frequency. According to this, it is revealed that the writing ability is important and it is absolutely necessary for the candidate who is an translator to be acquired. He also pointed out that the stages of writing skills are similar to the translation processes.

Keywords