JEFFREY EUGENİDES’ İN MİDDLESEX VE THE VİRGİN SUİCİDE ADLI ROMANLARINDA CİNSİYET KİMLİĞİ KAVRAMI
THE CONCEPT OF GENDER IDENTITY IN MIDDLESEX AND THE VIRGIN SUICIDE BY JEFFREY EUGENIDES

Author : Bülent Cercis TANRITANIR -- Liva ADİL
Number of pages : 153-161

Abstract

Günümüzde toplum II. Dünya Savaşı’ndan sonra yitilen canların, kimlik yitimlerinin ve yeni bir hayatın getirdiği sayısız problemle yüzleşmektedir. Ayrıca kadın erkek arasındaki cinsiyet rolleri bakımından ayrımı da birçok soruna sebep olmuştur. Açıkçası cinsiyet kavramı doğrudan kimlik ile ilişkilendirilmiştir. Bunum sonucunda yazarlar bu konuları birçok farklı yorumla tartışmıştır. Dahası, edebiyatta kimlik kavramı farklı manalarda kullanılır; örneğin, milliyet, ırk, etnik ve cinsiyet kimliği. Bu konular geniş bir şekilde işlenmiştir; bundan dolayı, bu makale ünlü ödüllü Amerikalı yazar Jeffery Eugenides’in bakış açısından cinsiyet kimliği kavramını göstermeyi amaçlamaktadır. Middlesex ve Masumiyetin İntiharı adlı romanlarının ikisinde de birçok başka konunun yanında bu konuların üzerinde durmaktadır. Middlesex, çift cinsiyetli bir kişiyi konu almaktadır ve ana karakterin kimlik yoksunluğundan dolayı vermiş olduğu çabayı göstermektedir. Öte yandan, The Virgin Suicide sebebi kimlik yoksunluğu olan ve birbiri ardından intihar eden beş kızın hikâyesidir. Bu makale, yazarın yöntemini ve her iki kitap arasındaki benzerlik ve farklılıkları tartışmaktadır. Makale kimlik kavramı üzerine yoğunlaşmıştır ve buna ek olarak cinsiyet sorunu bu makalenin başka bir meselesidir.

Keywords

Kimlik, Cinsiyet, Middle Sex, Jeffrey Eugenides, Masumiyetin İntiharı, Çift Cinsiyet

Read: 1,300

Download: 445