JEFFREY EUGENİDES’ İN MİDDLESEX VE THE VİRGİN SUİCİDE ADLI ROMANLARINDA CİNSİYET KİMLİĞİ KAVRAMI

Author:

Year-Number: 2018- 70
Number of pages: 153-161
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde toplum II. Dünya Savaşı’ndan sonra yitilen canların, kimlik yitimlerinin ve yeni bir hayatın getirdiği sayısız problemle yüzleşmektedir. Ayrıca kadın erkek arasındaki cinsiyet rolleri bakımından ayrımı da birçok soruna sebep olmuştur. Açıkçası cinsiyet kavramı doğrudan kimlik ile ilişkilendirilmiştir. Bunum sonucunda yazarlar bu konuları birçok farklı yorumla tartışmıştır. Dahası, edebiyatta kimlik kavramı farklı manalarda kullanılır; örneğin, milliyet, ırk, etnik ve cinsiyet kimliği. Bu konular geniş bir şekilde işlenmiştir; bundan dolayı, bu makale ünlü ödüllü Amerikalı yazar Jeffery Eugenides’in bakış açısından cinsiyet kimliği kavramını göstermeyi amaçlamaktadır. Middlesex ve Masumiyetin İntiharı adlı romanlarının ikisinde de birçok başka konunun yanında bu konuların üzerinde durmaktadır. Middlesex, çift cinsiyetli bir kişiyi konu almaktadır ve ana karakterin kimlik yoksunluğundan dolayı vermiş olduğu çabayı göstermektedir. Öte yandan, The Virgin Suicide sebebi kimlik yoksunluğu olan ve birbiri ardından intihar eden beş kızın hikâyesidir. Bu makale, yazarın yöntemini ve her iki kitap arasındaki benzerlik ve farklılıkları tartışmaktadır. Makale kimlik kavramı üzerine yoğunlaşmıştır ve buna ek olarak cinsiyet sorunu bu makalenin başka bir meselesidir.

Keywords

Abstract

In the contemporary century, people have tackled by countless social problems, as a result of, conflicts which caused by the new life, exclusively after Second World War the majority of society was lost and there was the absence of identity, as well as the distinction between genders made lots of problems. In extension, gender was directly associated with the identity. As a result, authors debated those subjects within many different interprets. To explain more, the term “Identity” in literature refers to distinct meaning, for instance, national, race, ethnic and gender identity. Those topics were discussed in wide extent thus, this article attempts to show the concept of gender identity from the perspective of the famous and award-winning American writer Jeffery Eugenides. In both of his novels Middlesex and The Virgin Suicide obviously he deliberates these subjects, besides many other themes. Middlesex is the book about a hermaphrodite person it displays the suffering of the protagonist because of the absence of identity. On the other hand, the virgin suicide is a story of five girls who commit suicide one after another, correspondingly absence of identity is one of the reasons beyond their murder. This paper discusses the author’s method and the similarity and differences between both of the books. It concentrates on the concept of identity in addition, the matter of gender is another concern of this article.

Keywords