HALK METEOROLOJİSİ VE BİR METEOROLOJİ ÖRNEĞİ: KOCAKARI HESABI

Author:

Number of pages: 213-222
Year-Number: 2019- 75

Abstract

Halk kültürü, kültür varlığında önemli bir yer tutmaktadır. Halk kültürüne ait bilgiler insanların hayat tecrübeleri sonucunda oluşturdukları ve sonraki nesillere aktardıkları deneyimlerden oluşmaktadır. Günlük hayatta kullanılan bu deneyimlerden biri de halk meteorolojisidir. Halk meteorolojisi havanın sıcak, soğuk, bulutlu, açık, rüzgârlı ya da yağışlı olmasını anlamak ve tahminler yapmak için kullanılmaktadır. Halk meteorolojisi, teknolojinin yetersiz olduğu dönemlerde, geçimlerini tarımsal faaliyetlerle sürdüren toplumlarda gelişmiştir. İnsanoğlu belirli gün ve sürede yapılan tarım etkinliklerine bitkilerin, hayvanların veya havanın anlık durumuna bakarak oluşturulan günlük, haftalık veya daha uzun süreli meteorolojik tahmin metotlarını kullanarak karar vermiştir. Ancak teknolojinin hayatımızın her alanında kullanılmasıyla halk meteorolojisi bilgileri unutulmaya yüz tutmuştur. Bu çalışmada günümüzde Düzce ilinin merkeze bağlı Düverdüzü Köyü’nde hâlen kullanılmakta olan, geçmişte özellikle tarımsal etkinliklerin yürütüldüğü yaz aylarındaki hava durumunun tahmini amacıyla kullanılan “Kocakarı Hesabı” üzerinde durulacaktır. Bir yıllık hava tahmini metodu olan bu yönteme göre oluşturulmuş 2017 yılı hava tahmini gösterilerek tutarlılıkları ve tutarsızlıkları belirlenmeye çalışılacaktır. Ayrıca 2018 yılı için oluşturulmuş hava tahmini beklentilerine de yer verilecektir. Toplumsal hafızayı canlı tutan ve kültürün bir parçası durumundaki bu meteorolojik tahmin örneği nesiller boyu kullanılmış, günümüzde kullanılmakta ve gelecek nesillere de öğretilmektedir.

Keywords

Abstract

Folk culture has an important place in cultural existence. Information belonging to the folk culture is made up of experiences that people have created as a result of life experience and transferred to the next generation. One of these experiences used in everyday life is the folk meteorology. Folk meteorology is used to make predictions and understand when the weather is hot, cold, cloudy, clear, windy, or rainy. When technology is inadequate, folk meteorology has gone forward in societies that sustain their subsistence with agricultural activities. Mankind has decided their agricultural activities carried out on a specific day and time with using daily, weekly or longer meteorological forecasting methods formed by looking at the instant situation of plants, animals or air. However, with the use of technology in all aspects of life, the information of folk meteorology almost has been forgotten. This study will focus on “Kocakarı Hesabı”, used in the past for the prediction of the weather in the summer months which agricultural activities goes on, which is currently being used in the Düverdüzü Village in Düzce. We will try to determine the consistencies and inconsistencies by showing the year 2017 weather forecast, which was created according to this method, which is a one-year forecasting method. Also forecast for the year 2018 will be included. For this reason, an example of a meteorological prediction, which is a piece of culture that keeps social memory alive has been used generationally, is being used today, and is taught in future generations.

Keywords