HALK METEOROLOJİSİ VE BİR METEOROLOJİ ÖRNEĞİ: KOCAKARI HESABI
FOLK METEOROLOGY AND AN EXAMPLE OF METEOROLOGY: KOCAKARI HESABI

Author : Recep DEMİR
Number of pages : 213-222

Abstract

Halk kültürü, kültür varlığında önemli bir yer tutmaktadır. Halk kültürüne ait bilgiler insanların hayat tecrübeleri sonucunda oluşturdukları ve sonraki nesillere aktardıkları deneyimlerden oluşmaktadır. Günlük hayatta kullanılan bu deneyimlerden biri de halk meteorolojisidir. Halk meteorolojisi havanın sıcak, soğuk, bulutlu, açık, rüzgârlı ya da yağışlı olmasını anlamak ve tahminler yapmak için kullanılmaktadır. Halk meteorolojisi, teknolojinin yetersiz olduğu dönemlerde, geçimlerini tarımsal faaliyetlerle sürdüren toplumlarda gelişmiştir. İnsanoğlu belirli gün ve sürede yapılan tarım etkinliklerine bitkilerin, hayvanların veya havanın anlık durumuna bakarak oluşturulan günlük, haftalık veya daha uzun süreli meteorolojik tahmin metotlarını kullanarak karar vermiştir. Ancak teknolojinin hayatımızın her alanında kullanılmasıyla halk meteorolojisi bilgileri unutulmaya yüz tutmuştur. Bu çalışmada günümüzde Düzce ilinin merkeze bağlı Düverdüzü Köyü’nde hâlen kullanılmakta olan, geçmişte özellikle tarımsal etkinliklerin yürütüldüğü yaz aylarındaki hava durumunun tahmini amacıyla kullanılan “Kocakarı Hesabı” üzerinde durulacaktır. Bir yıllık hava tahmini metodu olan bu yönteme göre oluşturulmuş 2017 yılı hava tahmini gösterilerek tutarlılıkları ve tutarsızlıkları belirlenmeye çalışılacaktır. Ayrıca 2018 yılı için oluşturulmuş hava tahmini beklentilerine de yer verilecektir. Toplumsal hafızayı canlı tutan ve kültürün bir parçası durumundaki bu meteorolojik tahmin örneği nesiller boyu kullanılmış, günümüzde kullanılmakta ve gelecek nesillere de öğretilmektedir.

Keywords

Halk Kültürü, Halk Meteorolojisi, Kocakarı Hesabı, Hava Durumu, Tahmin

Read: 2,123

Download: 766