TÜRK TARIM SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜ: GIDA VE CANLI HAYVAN ÜRÜN GRUBU
COMPETITIVENESS OF THE TURKISH AGRICULTURAL SECTOR: FOOD AND LIVE ANIMAL PRODUCT GROUP

Author : Betül ALTAY TOPCU
Number of pages : 389-404

Abstract

Bu çalışmada, Türk tarım sektörünün en önemli alt sektörlerinden birisi olan gıda ve canlı hayvan sektörünün global ölçekteki rekabet gücünün, 2000-2016 dönemi için, Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük (Revealed Comparative Advantage-RCA), Açıklanmış Simetrik Karşılaştırmalı Üstünlük (Revealed Symmetric Comparative Advantage-RSCA) ve Ticaret Dengesi indeksleri (Trade Balance Index-TBI) ile ölçülmesi amaçlanmıştır. Gıda ve canlı hayvan sektörüne ait on alt sektörün rekabet gücü, Uluslararası Standart Ticaret Sınıflaması’na (Standard International Trade Classification -SITC Rev.3) göre iki dijitli veriler ile analiz edilmiştir. Çalışma ekonomi açısından önemi dolayısıyla kilit bir sektörün analiz edilmesi ve uygulanacak tarım politikasında öncelik verilmesi gereken alanların tespit edilmesi açısından önem arz etmektedir. İndeks sonuçlarına göre, Türkiye ele alınan dönemde balıklar, kabuklular, yumuşakçalar ve su omurgasızları ve bunların müstahzarları dışında kalan canlı hayvan ve tahıl dışında kalan diğer hayvan yemlerinde karşılaştırmalı dezavantaja sahip ve net ithalatçı konumdadır. Bu ürün grupları dışında kalan ürünlerde ise karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir. Özellikle de sebze ve meyve; şeker, şeker mamulleri ve bal gibi ürün gruplarında karşılaştırmalı üstünlüğe sahip ve net ihracatçı konumdadır.

Keywords

Türk Tarım Sektörü, Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük, Açıklanmış Simetrik Karşılaştırmalı Üstünlük ve Ticaret Dengesi İndeksi

Read: 720

Download: 235