HERTHA KRAEFTNER’İN “BAŞKENTTE” VE INGEBORG BACHMANN’IN “KÖPEK HAVLAMALARI” ADLI ÖYKÜLERİNDE (POST)MODERN DÜNYADA ÖZYABANCILAŞIM VE ANNE-OĞUL YABANCILAŞMASI
IN THE STORY OF HERTHA KRAEFTNER’S “IN THE CAPITAL” AND OF INGEBORG BACHMANN’S “BARKING OF DOGS” SELF-ALIENATION AND MOTHER-SON ALIENATION IN (POST)MODERN WORLD

Author : Funda KIZILER EMER
Number of pages : 163-181

Abstract

Bu çalışmada, hemen hemen aynı dönemlerde yaşamış ve yaşamlarını intihar ederek sonlandırmış savaş sonrası Avusturya edebiyatının (Nachkriegsliteratur) iki seçkin kadın şair ve yazarı olan Ingeborg Bachmann ile Hertha Kräftner’in seçilmiş düz yazı metinleri karşılaştırılacaktır. Karşılaştırmak üzere seçtiğimiz bu metinlerin orijinal adları şu şekildedir: Ingeborg Bachmann'ın „Das Gebell von Hunden“ ile Hertha Kräftner’in "In der Hauptstadt” adlı öyküsü. (Ingeborg Bachmann'ın öyküsü Kamuran Şipal tarafından Türkçeye çevrilmiştir, ancak Hertha Kräftner’in öyküsü henüz dilimize çevrilmemiştir. Bu nedenle Kräftner’in metninden yapılan alıntılar, tarafımızdan Türkçeye çevrilmiştir). Bu karşılaştırmalı çalışmanın konusu, Ingeborg Bachmann'ın “Köpek Havlamaları” ve Hertha Kräftner’in “Başkentte” adlı seçilmiş metinlerinde ‘anne-oğul ilişkisi’ çerçevesinde izlekselleştirilen, ‘aile ilişkilerindeki yabancılaşma ve özyabancılaşım (kişinin kendisine yabancılaşması)’ sorunsalını ele almaktır. Çalışmanın amacı ise, bu şekilde (post)modern dönemin bireysel ve toplumsal anlamdaki en önemli sorunlarından biri olan yabancılaşma sorununa dikkat çekmektir. Çalışmamızda incelemek üzere seçtiğimiz her iki öyküyü, yöntemsel açıdan; tematolojik olarak ‘ortak konu’ ekseninde karşılaştıracağız. ‘Yabancılaşma sorunsalı’ ekseninde yaptığımız metin analizinde kullandığımız yöntem ise, metin içi (werkimmanent) yorumlama yöntemi, psikanalitik, sosyolojik ve feminist eleştiriyle okur odaklı yaklaşımları (werktranszendental) birbirine harmanlayan ‘eklektik’ bir yöntemdir. Özetle, bu özgün çalışmada; Avusturya edebiyatının iki önemli kadın şair ve yazarı olan Ingeborg Bachmann ile Hertha Kräftner’den seçtiğimiz her iki öyküde, anamalcı (post)modern dönemin büyük şehirlerinde hızla akan zaman temposu içinde yaşayan anonim (eril) öznelerin, kendilerine ve annelerine yabancılaşmasının trajik boyutlarını ‘karşılaştırmalı’ olarak irdelemeye çalışacağız.

Keywords

Karşılaştırmalı Edebiyat, Hertha Kräftner, Ingeborg Bachmann, Özyabancılaşım, Anne-Oğul Yabancılaşması

Read: 1,338

Download: 464