EMRAH YÜCEL SİNEMA FİLM AFİŞLERİNDEN NEW YORK’TA BEŞ MİNARE VE KİLL BİLL FİLM AFİŞLERİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2018- 69
Number of pages: 65-73
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sinema filmleri sanatın yanı sıra bir eğlence sektörü olarak öne çıkmaktadır. Bu eğlence sektörünün pazarlama aşaması ise oldukça farklı süreçlerden geçer. Bir yapımın prodüksiyon öncesinden, prodüksiyon sonrası ve seyirciye ulaşmasına kadar geçen süre zarfında tabi olduğu ticari aşamalar tek tek ele alıp incelenmelidir. Eğer bir yapıtın geniş kitlelere ulaşması hedefleniyorsa reklam elemanları görmezlikten gelinemez. İyi bir pazarlama stratejisi ile yapım sadece belirli bir bölgede değil geniş bir alana yayılma özelliği gösterir ki bu da kâr mekanizması için oldukça önemlidir. Bununla beraber reklam departmanında, yapıtın pazarlanması için belirli stratejiler oluşturur. Dijital platformlarda, görsel basılı organlarda yayınlanması için ortaya çıkarılacak afiş ve broşür gibi elemanlar izleyici kitlesini cezp etmeye yönelik önemli bir adımdır. Afişlerin özellikle Hollywood sinema sektöründeki yeri tartışılmaz bir konumdadır. Afişler, yapıtın kendisini pazarladığı gibi onu geniş kitlelere yayma özelliğine sahiptir. Hollywood sinema tarihine bakıldığında afişin önemi yalnızca görsel algıda oluşan estetik konumla sınırlandırılamaz. Ticari olarak afişin önemi, mevzu bahis yapımcı firmalar için kâr amaçlı bir yatırımdır. Afiş tasarımında günümüzün önemli isimlerinden Emrah Yücel’in bu ticari platformdaki çalışmaları ise oldukça önemlidir. Afiş sanatının algıda seçicilik yarattığı günümüzde Emrah Yücel’in birbirinden farklı tasarımları göstergebilimsel olarak incelenmeye değerdir. Bu çalışmada Emrah Yücel’in tasarlamış olduğu New York’ta Beş Minare ve Kill Bill film afişleri göstergebilimsel açıdan incelenerek toplumda yarattığı algı, sanatsal ve ticari açıdan farkındalığı ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

Movies come to the forefront as not only art but also an entertainment sector. The marketing step of this sector goes through rather various processes. The commercial steps to which a production is subjected during the periods of pre-production, post-production and reaching to the audience should be investigated one by one. If a production is aimed to reach large masses, elements of advertisement cannot be disregarded. With a sound marketing strategy, the production displays an expansion not only in a certain region but also in a large area, which is a significant element of the profit mechanism. Additionally, certain strategies are devised in the advertisement department for the marketing of the production. On digital platforms, elements, such as posters and brochures, created for publishing in visually printed publications are vital steps aimed at attracting the audience. The place of posters in especially Hollywood movie sector is indisputable. Posters both market the production itself and have a characteristic to spread the production to large masses. Considering the movie history of Hollywood, the significance of posters cannot be confined to merely the aesthetic position in the visual perception. The commercial significance of the posters is a profit-oriented investment for the concerned production companies. In this commercial platform, the works of Emrah Yücel, who is one of the most important figures in poster design, are of utmost significance. In today’s world where poster art creates a perceptual selectivity, Emrah Yücel’s distinctive designs are worth evaluating semiologically. In this study, movie posters of Five Minarets in New York and Kill Bill, which were designed by Emrah Yücel, were evaluated in terms of semiotics and the perception they created on the society along with their awareness in terms of art and commerce were discussed.

Keywords