SOSYAL MEDYADA HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KULLANILMASI VE KISITLANMASI “İLETİŞİM HUKUKU AÇISINDAN BİR İNCELEME”

Author :  

Year-Number: 2018- 68
Language : null
Konu : İletişim
Number of pages: 321-339
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde bilgi işlem teknolojileri ve buna bağlı olarak internet büyük bir hızla değişmekte ve gelişmektedir. İnternetin bu gelişimi, enformasyonun yayılması anlamında önemli bir gelişme olmakla birlikte, bir takım sorunları da beraberinde getirmekte ve ortaya çıkan sorunlar ise bu alanın hukuki olarak da ele alınması gerektiğini göstermektedir. Bu çalışma söz konusu gerekliliğin bir sonucu olarak ve yaşanan hukuksal problemlere karşı farklı bir bakış açısı geliştirerek, çözüm önerileri sunabilmek adına hazırlanmıştır. Çalışmada sosyal medya ekseninde, kişilik hakları ve ifade özgürlüğü arasındaki ilişki analiz edilmiş, sosyal medya sitelerinde ifade özgürlüğünün hukuksal sınırlarının ne ölçüde olması gerektiği irdelenmiştir. Çalışmanın alt yapısını ise internet, sosyal medya, ifade özgürlüğü ve kişilik hakları bağlamında sosyal medya, uluslararası sözleşmelerle ve ulusal hukukumuzda sağlanan koruma sistemi gibi konular oluşturmaktadır. Yine son kısımda derinlemesine mülakat yöntemi ile tartışmalı bazı hususlar irdelenmiş ve alanında uzman beş kişiden oluşan katılımcılara çeşitli sorular yöneltilerek “sosyal medyada hak ve özgürlüklerin kullanımı ve kısıtlanması” konusu hukuki açıdan ele alınmıştır. Yeni medya araçlarının güvenilirliği, yapılan hukuki düzenlemelerin yeterliliği, sosyal paylaşım ağlarının hukuki ihlaller karşısındaki tutumu yine kitlesel hareketlerdeki etkileri gibi konuların ele alındığı bu bölümde, hem teorik bilgiler pekiştirilmiş hem de uygulamadaki aksaklıklar tartışılarak, alternatif çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Today, information processing technologies and the Internet are changing and developing at a rapid pace. This development of the Internet is an important development in the sense of information dissemination, it brings with it several problems and the emerging problems show that this field should be taken as legal. This study was prepared in order to present a solution proposal by developing a different point of view as a result of the necessity and against the living legal problems. In the study, the relationship between personality rights and freedom of expression was analyzed on the axis of social media, and the legal limits of freedom of expression in social media sites should be examined. The foundation of the study is consist of, social media, international conventions and the protection system provided in our national law in the context of the internet, social media, freedom of expression and personality rights. In the last part, some controversial issues were discussed through in-depth interview method and the question of "use and restriction of rights and freedoms in social media" was handled from a legal point of view by directing various questions to the participant composed of five experts in the field. In this section where new media tools are trusted, legal regulations are made, attitudes of social networks against legal violations and effects of mass movements are discussed, both the theoretical knowledge and the problems in implementation are discussed and alternatives are suggested.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics