GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİNDE SERMAYE PİYASALARININ ÖNEMİ

Author :  

Year-Number: 2018- 68
Language : null
Konu : Makroekonomi
Number of pages: 391-411
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’de enflasyon oranının yüksekliği, cari açığın kurlar üzerindeki baskısı gibi çeşitli faktörler paranın iç ve dış değerini olumsuz etkilemektedir. Bu gibi nedenlerle kısa vadeli davranış şeklinin yaşandığı bir ortamda tasarruf sahibinin ve yatırımcıların karamsarlıkları, onların uzun vadeli piyasalara yani sermaye piyasalarına yönelememesine sebep olmaktadır. Bir de bazı kesimler için faiz endişesinin olması yastıkaltı tasarrufların altın veya döviz cinsinden oluşmasına neden olmaktadır. Bu şekilde finansal sisteme yani ekonomiye kazandırılmadan birikimi sağlanan tasarruflar belli bir rakama ulaştığında reel varlıklara dönüştürülmektedir. Örneğin altın veya döviz gibi yastıkaltındaki değerler belli bir rakama ulaştığında önce otomotiv alımına, sonrasında daha büyük bir değere ulaştığında gayrimenkul alımına yönlendirilmektedir. Çünkü kısa vadeli davranış özelliklerinin ağırlıklı olduğu para piyasalarından, uzun vadeli finansman imkânı sağlayan ipotekli konut kredi finansman sistemlerinin gelişmesini beklemek mümkün değildir. Böyle bir yapıda konut talebinin ve arzının sürekliliğini sağlamak da olası değildir. Bu sürecin olumsuzluklarını azaltabilmek için geliştirilebilecek ürünler ve bunların işlem göreceği piyasaların, piyasa yapıcılığının düzenlenmesi önem kazanmaktadır. Bu çalışmamızda; geliştirilecek araçlarla birlikte onların işlem göreceği piyasaların düzenlenmesiyle sağlanacak gelişimlerin, hem yastıkaltı tasarrufların ekonomiye nasıl kazandırılabileceği hem de sermaye piyasalarının gelişmesinin nasıl mümkün olabileceği verilmeye çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

In Turkey, various factors such as the height of the inflation rate and the pressure of the current account deficit on the exchange rate affects the internal and external value of money negatively. For such reasons in an environment experiencing short term behaviour the pessimism of the saving owner and the investors causes them not to turn to long-term markets, ie capital markets. Moreover, because some segments have an interest anxiety, this leads to the formation of mattress savings in gold or foreign currency. Without imparting to the financial system ie economy, savings accumulating in this way are transformed into reel assets when a certain figure is reached. For example, when the value of mattress savings such as gold or foreign exchange reaches a certain figure first it is directed to the purchase of automotive and after it reaches a greater value to the purchase of real estate. Because it is not possible to expect the development of mortgage loan financing systems that provide long-term financing possibility from the money markets where short-term behaviour characteristics are predominate. In such a structure it is also unlikely to ensure the continuity of housing demand and supply. The regulation of the markets (the market maker), in which the products, which are developed to reduce the negativeness of this process, are traded, gains importance. In this study it is tried to give, besides the means to be developed, the evolution that will be provided by the regulation of the markets in which these means will be traded, and both how the mattress savings can be transferred to the economy and how the development of capital markets can be.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics