KASTAMONU İLİ HESAP İŞİ İŞLEMELERİNİN TEKSTİL TASARIMINA AKTARILMASI
TRANSFERING HESAP IŞI EMBROIDERY OF KASTAMONU PROVINCE INTO TEXTILE DESIGN

Author : Banu Hatice GÜRCÜM -- Nursel BAYKASOĞLU
Number of pages : 235-248

Abstract

İnsanoğlunun var oluşundan bu yana yaşamını daha güzelleştirmek için çevresinde gördüklerini, taş, duvar ve çömlek parçalarına aktarması sonucunda ortaya çıkan olgu, sanat olarak adlandırılmıştır. Bir milletin kültürünü yaymada önemli bir etkiye sahip olan sanat, ayrıca insanları birbirine yaklaştırmada ve belli bir kültür birliğinin oluşmasında da önemli bir etkendir. El sanatları bireysel beceriye dayalı gelenek, yöre ve kültürel özelikleri taşıyan aynı zamanda gelir getirici bir üretim tarzıdır. Türk el sanatları içinde en bilinen tekniklerden bir tanesi olan hesap işi, Türk çeyiz geleneği ile pek çok yöremizde bugüne kadar yaşatılabilmiştir. Hesap işi teknik özelliği gereği, desen kumaşa çizilmeden, bakarak geçirme tekniği ile uygulanan ve müzelerden, evlerdeki eski işlemelerden, antikacılardan alınan örneklerle karakteristik özelliği bozulmadan çalışılan geleneksel bir işlememizdir. Bu işlemedeki ürünler günümüze kadar çevrelerde, mendillerde, panolarda, kuşaklarda vb. kullanılmıştır. Tasarımın temel kaynaklarından biri olan kültürel unsurların günümüz uygulamalarında kullanılması ile kültürel el sanatlarımızın yaşatılması gerekmektedir. Bu nedenle bu araştırmada Kastamonu ilinde yapılan bir etnografik araştırmada kayıt altına alınan hesap işi işlemelerin desen özellikleri, işlenen kumaş özellikleri, renk ve kompozisyon özellikleri incelenerek, geleneksel kullanım alanı dışında tekstil tasarımına aktarılması, böylece Kastamonu iline ait hesap işi örneklerinin sürdürülmesi konusunda bir farkındalık geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Keywords

Hesap İşi, Tekstil Tasarımı, İşleme (Nakış), Sürdürülebilirlik

Read: 1,578

Download: 734