KASTAMONU İLİ HESAP İŞİ İŞLEMELERİNİN TEKSTİL TASARIMINA AKTARILMASI

Author :  

Year-Number: 2018- 70
Language : null
Konu : Tekstil Tasarımı, El Sanatları, Tasarım
Number of pages: 235-248
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanoğlunun var oluşundan bu yana yaşamını daha güzelleştirmek için çevresinde gördüklerini, taş, duvar ve çömlek parçalarına aktarması sonucunda ortaya çıkan olgu, sanat olarak adlandırılmıştır. Bir milletin kültürünü yaymada önemli bir etkiye sahip olan sanat, ayrıca insanları birbirine yaklaştırmada ve belli bir kültür birliğinin oluşmasında da önemli bir etkendir. El sanatları bireysel beceriye dayalı gelenek, yöre ve kültürel özelikleri taşıyan aynı zamanda gelir getirici bir üretim tarzıdır. Türk el sanatları içinde en bilinen tekniklerden bir tanesi olan hesap işi, Türk çeyiz geleneği ile pek çok yöremizde bugüne kadar yaşatılabilmiştir. Hesap işi teknik özelliği gereği, desen kumaşa çizilmeden, bakarak geçirme tekniği ile uygulanan ve müzelerden, evlerdeki eski işlemelerden, antikacılardan alınan örneklerle karakteristik özelliği bozulmadan çalışılan geleneksel bir işlememizdir. Bu işlemedeki ürünler günümüze kadar çevrelerde, mendillerde, panolarda, kuşaklarda vb. kullanılmıştır. Tasarımın temel kaynaklarından biri olan kültürel unsurların günümüz uygulamalarında kullanılması ile kültürel el sanatlarımızın yaşatılması gerekmektedir. Bu nedenle bu araştırmada Kastamonu ilinde yapılan bir etnografik araştırmada kayıt altına alınan hesap işi işlemelerin desen özellikleri, işlenen kumaş özellikleri, renk ve kompozisyon özellikleri incelenerek, geleneksel kullanım alanı dışında tekstil tasarımına aktarılması, böylece Kastamonu iline ait hesap işi örneklerinin sürdürülmesi konusunda bir farkındalık geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

The concept which human being transfers into stone, Wall and ceramics to adorn living is called art. Art having an important impact for a nation to convey its culture, is a medium to for a cultural unity. Handicrafts are means of manufacture with traditional roots, depending upon talent, having distinctive regional, cultural and national characteristics and generating income. One of the most recognized embroidery techniques of Turkish handicrafts, Hesap işi, has survived till today in many regions within the tradition of dowry preparing. Hesap işi embroidery is traditional embroidery techniques which requires the transfer of the motif to fabric by looking and which has been conserved till today without loosing its traditional charactersistics. These embroideries have been used in many handkerchiefs, sashes, headscarves etc. The cultural being of our heritage should be kept alive n various modern applications for the future generations. Thus this paper addresses the ethnographic research findings from Kastamonu province to transfer the traditional assets to modern textile product design without deforming and lessening their values. It is hoped to provide an awareness for the traditional hesap işi embroidery of the Kastamonu province amongst textile designers.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics