2018 YILINDA İLK DEFA UYGULANACAK OLAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVINA İLİŞKİN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2018- 70
Number of pages: 19-37
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’de genç nüfusun yüksek olması, eğitim hizmetlerine olan talebi her geçen gün artırmaktadır. Türk eğitim sisteminde, eğitim için artan talebi karşılayabilmek adına Cumhuriyet’ten günümüze kadar olan süreçte tüm eğitim kademelerinde yeni uygulamaların hayata geçirilmiş olduğu bilinmektedir. Yükseköğretim kademesinde uygulamalar ele alındığında, kontenjanların artırılması tek başına yeterli olmamış, aynı zamanda kaliteyi koruyabilmek için üniversitede öğrenim görme hakkına yönelik olarak öğrencilere merkezi sınavdan başarılı olma şartının getirildiği görülmektedir. Böylece, Türk eğitim sisteminde öğrencilerin, ortaöğretim kademesinden yükseköğretim kademesine geçişte merkezi yerleştirme sınav sonucuna göre üniversiteye kabul edildikleri bilinmektedir. Ancak Türkiye’de bu sınavlar, yıllar içinde isimleri veya içeriği değişen şekilde uygulanmıştır ve uygulanmaya devam edilmektedir. Bunun son örneği ise, ortaöğretimden yükseköğretime geçişi sağlayan sınav sisteminde olan değişikliktir. Bu yeni sınav sisteminin adı, “Yükseköğretim Kurumları Sınavı” (YKS) olarak kamuoyunda yer almaktadır. Bu araştırmada, 2018 yılında ilk defa uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı hakkında lise son sınıf (12.sınıf) öğrencilerinin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda veri toplayabilmek için, Çanakkale İbrahim Bodur Anadolu Lisesi son sınıf (12.sınıf) öğrencilerine anket uygulanmıştır. Uygulanan anket beşli likert ölçeğinden oluşmaktadır ve elde edilen veriler IBM SPSS Statistics 21 programında test edilerek analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; lise son sınıf (12.sınıf) öğrencileri, YKS’de oturum sayısının azaltılmasını, YKS’nin 1 hafta sonunu kapsamasını ve YKS’nin birinci oturumunda elde edilen 200 ve üzeri puanın ikinci yılda da kullanılabilecek olmasını olumlu bulmaktadır. Diğer taraftan lise son sınıf (12.sınıf) öğrencileri, YKS’de soru sayılarının ve sürelerinin yeterli olmadığını, YKS’nin önceki sınav sistemine göre kurs merkezine olan ihtiyacı azaltmayacağını ve YKS’nin ilk kez uygulanmasının kargaşaya sebep olacağını düşünmektedir.

Keywords

Abstract

The high population of young people in Turkey is also increasing the demand for education services day by day. In Turkish education system, It is known that new applications have been passed down in all stages of education from the Republic to the day period in order to meet this increasing demand for the education. When the applications at the higher education stage are considered, it is seen that the increase of the quotas is not enough alone; and at the same time, in order to be able to maintain quality, the students are required to be successful in the center examination for the right to study at university. So, in Turkish education system, it is known that students are accepted to the university according to the central placement test score to transit from secondary stage to the higher education stage. However, the exams were applied as well in Turkey as its content or names changed over the years and still continue to be applied. The last example of this is a change in the examination system which provides transition from secondary stage to the higher education. The name of the new exam system is called in the public as “Higher Education Institutions Examination” (YKS). In this study, it is aimed to determine the senior of high school students’ (12th grades) views about the Higher Education Institutions Examination to be applied for the first time in 2018. In order to be able to collect data regarding to this aim, questionnaire was applied to the senior students (12th grades) of Çanakkale İbrahim Bodur Anatolian High School. The applied questionnaire is consisted of five-point likert scale and the obtained data were tested via the IBM SPSS Statistics 21 program. According to the results of the research; the senior of high school students (12th grades) find it positive to reduce the number of sessions at the YKS, to include the 1-week coverage of the YKS, and to be able to use the point which is 200 and over in the first session of the YKS in the second year. However, the senior of high school students (12th grades) think the question numbers and duration of the YKS are not adequate, the YKS will not reduce the need for the course center according to the previous examination system, and the first YKS will cause confusion.

Keywords