2018 YILINDA İLK DEFA UYGULANACAK OLAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVINA İLİŞKİN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ
OPINIONS OF THE HIGH SCHOOL STUDENTS REGARDING HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS EXAMINATION TO BE APPLIED FOR THE FIRST TIME IN 2018

Author : İlknur MAYA -- Sedat YAKUT
Number of pages : 19-37

Abstract

Türkiye’de genç nüfusun yüksek olması, eğitim hizmetlerine olan talebi her geçen gün artırmaktadır. Türk eğitim sisteminde, eğitim için artan talebi karşılayabilmek adına Cumhuriyet’ten günümüze kadar olan süreçte tüm eğitim kademelerinde yeni uygulamaların hayata geçirilmiş olduğu bilinmektedir. Yükseköğretim kademesinde uygulamalar ele alındığında, kontenjanların artırılması tek başına yeterli olmamış, aynı zamanda kaliteyi koruyabilmek için üniversitede öğrenim görme hakkına yönelik olarak öğrencilere merkezi sınavdan başarılı olma şartının getirildiği görülmektedir. Böylece, Türk eğitim sisteminde öğrencilerin, ortaöğretim kademesinden yükseköğretim kademesine geçişte merkezi yerleştirme sınav sonucuna göre üniversiteye kabul edildikleri bilinmektedir. Ancak Türkiye’de bu sınavlar, yıllar içinde isimleri veya içeriği değişen şekilde uygulanmıştır ve uygulanmaya devam edilmektedir. Bunun son örneği ise, ortaöğretimden yükseköğretime geçişi sağlayan sınav sisteminde olan değişikliktir. Bu yeni sınav sisteminin adı, “Yükseköğretim Kurumları Sınavı” (YKS) olarak kamuoyunda yer almaktadır. Bu araştırmada, 2018 yılında ilk defa uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı hakkında lise son sınıf (12.sınıf) öğrencilerinin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda veri toplayabilmek için, Çanakkale İbrahim Bodur Anadolu Lisesi son sınıf (12.sınıf) öğrencilerine anket uygulanmıştır. Uygulanan anket beşli likert ölçeğinden oluşmaktadır ve elde edilen veriler IBM SPSS Statistics 21 programında test edilerek analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; lise son sınıf (12.sınıf) öğrencileri, YKS’de oturum sayısının azaltılmasını, YKS’nin 1 hafta sonunu kapsamasını ve YKS’nin birinci oturumunda elde edilen 200 ve üzeri puanın ikinci yılda da kullanılabilecek olmasını olumlu bulmaktadır. Diğer taraftan lise son sınıf (12.sınıf) öğrencileri, YKS’de soru sayılarının ve sürelerinin yeterli olmadığını, YKS’nin önceki sınav sistemine göre kurs merkezine olan ihtiyacı azaltmayacağını ve YKS’nin ilk kez uygulanmasının kargaşaya sebep olacağını düşünmektedir.

Keywords

Yükseköğretim, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Ortaöğretimden Yükseköğretime Geçiş, Üniversiteye Giriş, Lise Öğrencileri

Read: 1,302

Download: 461