PROGRAMLAMA EĞİTİMİNDE PDÖ MODELİNİN KLASİK MODEL İLE KARŞILAŞTIRILMASI ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2019-Number: 76
Number of pages: 325-338
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Programlama araçlarının sürekli gelişmesi ve sektördeki değişimin çok büyük boyutlarda olması, meslek elemanları ve öğrenciler için kendi kendine öğrenme stratejisini zorunlu kılmaktadır. Öğrenilen bir yazılım aracının kısa sayılabilecek bir sürede güncelliğini kaybetmesi ve yeni araçların çok kısa bir zaman içinde öğrenilme zorunluluğu, öğretimde yeni dinamiklerin hayata geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu zorunluluk, özellikle programlama öğretiminde, kendi kendine öğrenme dinamikleri üzerine kurulu, Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) modelini çok önemli bir destek modeli haline getirmektedir. Böylece klasik model ve PDÖ modeli ile karma bir öğretim modeli yaratmak mümkün olabilir. Bu amaca uygun olarak Ege Üniversitesi, Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı bölümünde öğretim gören 100 öğrenci, 50’şer kişiden oluşan iki gruba ayrılarak, geleneksel öğretim modeli (kontrol grubu) ve PDÖ modeli (test grubu) ile C# programlama dilinde metot konusunu öğrenmeye tabi tutuldular. Metot konusunun hangi düzeylerde öğrenildiğini test etmek amacıyla öğrencilere 5’er adet soru soruldu ve 100 puan üzerinden değerlendirmelerle öğrencilerin konuya hâkimiyetleri test edildi. Sınav kâğıtları, konusunda uzman üç öğretim elemanının değerlendirdiği puanların ortalaması üzerinden yapıldı. Ortalamaların virgülden sonraki değerleri yuvarlandı ve notların tamsayı değerlerden oluşması sağlandı. İki farklı öğretim modeli ile öğretim gören öğrenci gruplarının aldığı puanlara ortalamalar arası fark testi uygulandı, test işlemi sonunda PDÖ modeli ile öğretim yapılan grubun, daha başarılı olduğu sonucuna ulaşıldı.

Keywords

Abstract

Continuous development of programming tools and the large size of the changes in IT training sector requiresthe self learning strategy. Learned a software tool which can be considered a tool to be come obsolete in a short time and new tools in this are a have to be learned in a very short time which makes education compulsory implementation of a new dynamic. This requirement especially in programming education, Problem Based Learning (PBL) board on the dynamics of self-learning (PBL) model makes it a very important alternative. In this way, it may be possible to create a hybrid model for education. In accordance with this objective, the students studying at Ege University Tire Kutsan Vocational High School, Computer Programming Department divided into two groups consisting each of 50. Traditional teaching model is named control group and PBL model is test subjected to learning method in the in C# programming language. In order to test whether the method learned at what level, students were asked for 5 questions on the subject methods and test results about mastery of subject were questioned. Evaluation is made based on the average of the scores by three instructors. The values of decimal points are rounded. The difference between the two mean scores was applied to the scores of the groups of students who were taught with two different teaching models. At the end of the test process the group that was teaching with PBL was found more successful than other educational method.

Keywords