BÖLGESEL EKONOMİNİN KALKINMASI İÇİN SERBEST BÖLGELERİN ÖNEMİ: ARTVİN HOPA BÖLGESİ VE HOPA LİMANI ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2018- 69
Number of pages: 289-309
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Serbest bölgeler, ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla kuruldukları bölgelere birçok fayda sağlamaktadır. Ülkemizde 1980’li yıllarda gelişen dış ticaret aynı zamanda bazı problemleri de gündeme getirmiştir. Bundan dolayı 6/6/1985 tarihinde 3218 sayılı “Serbest Bölgeler Kanunu” kabul edilmiştir. Bu günlerde, ekonomilerin yakınlaşması, imalat ve pazarlamanın uluslararası seviyelere taşınması serbest bölgelerin kuruldukları bölgelere çok önemli değereler sağlayacağının açık bir garantisidir. Bu faaliyetin ekonomik olarak en önemli katkıları; dış ticaret hacmi, yabancı sermaye girişi ve istihdam artışının sağlanmasıdır. Türkiye, Karadeniz’e sınırı olan ülkelerle ticaret hacminin artmasına önem vermiş ve bu yönlü ekonomik politikaları geliştirmiştir. Rusya en önemli ticaret ortağımız haline gelmiş, aynı zamanda, Gürcistan, Bulgaristan, Ukrayna ve Romanya ile kayda değer ticaret rakamlarına ulaşılmıştır. Türkiye’de kurulan serbest bölgelerin üç tanesi Karadeniz bölgesinde olup, Trabzon, Samsun ve Rize illerinde faaliyet vermektedir. Ancak bölge ekonomisinin daha da güçlenmesi için bu sayı yeterli değildir. Artvin ili, Hopa bölgesi lojistik potansiyeli ve sağladığı lojistik hizmetleri ile hem uluslararası ticarete hem de Türkiye'nin iç pazarına değerli katkılar sağlamaktadır. Bu katkıların başında ise en önemli tesis olan Hopa Limanı gelmektedir. Bu bağlamda, bu çalışma, Türkiye'nin önemli bir limanı olarak görülen Hopa İlçesi'nin kara lojistiği ile Karadeniz Bölgesinde lojistik üs ve serbest bölge olma yolundaki çalışmalar ile mevcut durumu incelemeyi ve yapılması gerekenlerin analizini amaçlamaktadır.

Keywords

Abstract

Free zones provide many benefits to regions where they are established in order to promote investment and production directed at exports, to accelerate foreign direct investment and technology entry, to direct business to exports and to promote international trade. Foreign trade, which developed in the 1980s in our country, also brought some problems to the agenda at the same time. Hence, on 6.6.1985, the "Free Zone Law" No. 3218 was adopted. Nowadays, convergence of economies, the transfer of manufacturing and marketing to international levels is a clear guarantee that free zones will provide very important values to the regions where they are established. The most economically important contributions of this activity are; foreign trade volume, foreign capital entry and employment increase. Turkey, the volume of trade with the countries bordering the Black Sea, has given importance to increase and improve the way economic policies. Russia has become our most important trade partner, also have significantly trade with Georgia, Bulgaria, Ukraine and Romania. Three of established free zones in Turkey are available in the Black Sea Which serve in Samsun, Trabzon and Rize. But this number is not enough to further strengthen the regional economy. City of Artvin Hopa region with logistics potential in both international trade and logistics services it provides to both provide valuable contributions to Turkey's domestic market. At the beginning of these contributions is Hopa Port, which is the most important facility. The aim of this study is seen as an important port of Hopa in Turkey is to analyze the potential of being free zone and logistics center and examine the current situation.

Keywords