LİBERAL FEMİNİZM VE SURİYELİ KADIN VE ÇOCUK MÜLTECİLERİN MEVCUT DURUMLARI

Author:

Year-Number: 2018- 72
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Uluslararası İlişkiler, Sosyal Bilimler
Number of pages: 487-502
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ana akım feminist yaklaşımlardan biri olan Liberal Feminizm, sosyal hayat ve eğitimdeki fırsat eşitliğinin önemini dikkat çekerek kadın ve erkek arasındaki eşitliği on plana çıkarmaktadır. Liberal feministler, kadınların da erkeklerle ayni fırsatlara sahip olduğu zaman, birçok alanda en az erkekler kadar iyi olacaklarını ve bu durumun liberal feminizm için önemli bir nokta olan aile ve toplumun gelişmesi için faydaları olacağını belirtirler. Ancak liberal feminizm, kadın ve çocukların problemlerine kalıcı ve uygulanabilir çözümler bulmakta yetersiz kalmaktadır çünkü kadın ve çocukların durumunun analizini mevcut sistemi değiştirmeyi amaçlamayan pozitivist epistemoloji ışığında yapar. Sorunlara radikal çözüm getiremedikleri için, sorunların belirli bir süre sonra sıradanlaşmasına bile neden olmaktadırlar. Suriyeli kadın ve çocukların durumlarına bakıldığında, bu insanların problemlerinin Arap Baharı süresince arttığı görülür. Önceki koşulları da yeterince iyi olmamasına rağmen, buradaki kadın ve çocukların problemleri Arap Baharı başladığından itibaren Batı dünyasının ilgisini çekmeye başlamıştır. Bu durum, Batı dünyasının Suriye’nin iç işlerine karışmak için Suriyeli kadınların araç olarak kullanılmasının bir işareti olarak görülebilir çünkü liberal feminizm çerçevesinde bakıldığında, Suriyeli kadın ve çocukların problemlerine Bati dünyası tarafından sürekli olarak dikkat çekilmesine rağmen mevcut durumu değiştirmeyi amaçlayan kalıcı ve radikal eylemler bulunmamaktadır. Sonuç olarak, Suriyeli kadın ve çocukların durumlarına liberal feminizm açısından bakıldığında, erkek egemen sistemi değiştirecek köklü ve kalıcı çözümler beklenemez.

Keywords

Abstract

Liberal feminism, one of the mainstream feminist approaches, highlights the equality between men and women by emphasizing the importance of equality social life and education. They say that when women have the same opportunities as men do, they will be as good as men, and this will be beneficial for the family, which is an important aspect for liberal feminism, and for the development of the society. However, liberal feminism lacks finding permanent and practical solutions to the problems of women and children because it analyses the situation of women and children in the light of positivist epistemology which does not aim to change the current system. As they cannot bring radical solutions to the problems, they even cause the problems to become ordinary after a certain period of time. When looked at the conditions of Syrian women and children, it is seen that their problems have risen during the Arab Uprising. However, their former conditions were not good as well, but these problems have attracted the attention of the Western world since the uprising broke out. This may be a sign of the instrumentalisation of Syrian women by the Western world to interfere in the internal affairs of Syria because when looked at the conditions of Syrian women and children in the frame of liberal feminism, it is seen that no permanent and radical actions to change the present situation of these refugees are taken though their problems are highlighted continuously.

Keywords