SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYI SAĞLAMADA KÜRESEL ÇEVRESEL YÖNETİŞİMİN ÖNEMİ VE EKONOMİNİN ROLÜ

Author:

Year-Number: 2018- 71
Number of pages: 443-454
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küresel çevresel yönetişim sistemi, çok taraflı çevresel anlaşmaların müzakere edilmesi hususunda çok üretken bir mekanizma konumundadır. Küresel çevresel yönetişim sadece fiili çevresel kalitenin korunacağı ve istendiği gibi arttırılacağı bir çevresel performans yaratmamalı, aynı zamanda her daim geçerli ve itibar edilen bir yönetişim aracı olarak anlamlandırılmalıdır. Çünkü, çevresel yönetişim sistemi, müzakerecilerin kariyerlerine ilişkin konularda ve kurumsal çıkarları tarafından manipüle edilmekte, önemli oranlara varan uygulayıcı açığı ve uygulamaya dair çabaların eksikliğine neden olmaktadır. Bu durum çevresel yönetişim uygulamalarının sürdürülebilir kalkınma üzerindeki etkisi açısından önemli bir sorun teşkil etmektedir. Çevresel yönetişim uygulamalarının sürdürülebilir kalkınma üzerinde istenen etkiyi yapabilmesinde bir diğer üzerinde durulması gereken konu ise ekonomidir. Çünkü şu bir gerçektir ki ekonomik konular uluslararası anlamda alınan çevresel kararların uygulanmasında, diğer bir ifadeyle, ülkelerin bu kararlara uyum göstermesinde en önemli etkenlerin başında gelmektedir. Küresel düzeyde her anlamda çevresel yönetişim reform çabalarını analiz etmek, ekonomik konuları da dikkate alacak şekilde mantıklı ve tabandan tavana uluslararası çevresel rejim için kullanışlı ve bütüncül bir plan oluşturabilmek ve anlamlı bir reform çabasına girişebilmek için uygun adımlar önermek, bu makalenin önceliklerini oluşturmaktadır. Bu noktadan hareketle makalede uluslararası örneklerden yola çıkılarak sürdürülebilir kalkınmayı sağlamada küresel anlamda çevresel yönetişimi ön plana alan uluslararası çevresel anlaşmaların Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler açısından uygulanmasına yardımcı olan pratik adımlar tanımlanmaya çalışılmaktadır.

Keywords

Abstract

The global environmental governance system is a very productive mechanism for negotiating multilateral environmental agreements. Global environmental governance should not only create an environmental performance that will be enhanced as the actual environmental quality is preserved and desired, but at the same time it should be understood as a valid and reputable governance tool. Because the environmental governance system is being manipulated too much by negotiators' careers and institutional interests, causing significant shortages of practitioners and efforts to implement them. This situation is a major problem in terms of the impact of global environmental governance practices on sustainable development. Another issue that needs to be addressed for environmental governance practices to have the desired effect on sustainable development is the economy. Because it is a fact that economic issues are one of the most important factors in the implementation of internationally accepted environmental decisions, in other words, when countries comply with these decisions. Analyzing the efforts of environmental governance reforms at every level at the global level, it is a priority of the article to propose realistic and appropriate steps to be able to create a useful and holistic plan for a logical and tribal international environmental regime that takes into account economic issues and to undertake a meaningful reform effort. From this point on the practical steps to help this article in the international examples of the way on the basis of sustainable development to provide the global environmental governance forefront of field of international environmental agreements to implement in terms of developing countries such as Turkey tries to be defined.

Keywords