BİR DEVRİMİNİN FETAL ÖLÜMÜNE İLİŞKİN OTOPSİ RAPORU: MEHÂ HASEN’İN UMTİ SABÂHAN EYYETUHE’L-HARB ROMANI

Author:

Year-Number: 2018- 70
Number of pages: 531-545
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

2011 yılında Suriye’nin Der’a ilinde, duvarlara Suriye rejimi aleyhine yazılar yazan çocukların karakolda alıkonulup işkenceye maruz bırakılmasına tepki olarak, Hama’da başlayıp akabinde diğer Suriye illerine sıçrayan halk gösterileri, birkaç ay içerisinde kanlı bir iç savaşa dönüşmüştür. O tarihten günümüze kadar on binlerce sivilin ölümüne ve milyonlarca insanın yurtlarını terk etmesine neden olan bu iç savaşın, siyasi ve askeri sonuçları hakkında pek çok akademik çalışma yapılmıştır. Ancak yaşanan iç savaşın sonuçları sadece siyasi ve askeri olmakla sınırlı değildir. İç savaşın; milyonlarca Suriyelinin savaş ortamından uzaklaşarak Suriye içinde güvenli bölgelere ya da Suriye dışında komşu ülkelere göç etmek zorunda kalmaları sonucu entegrasyon sorunu ile karşı karşıya kalması, aynı aile üyelerinin çatışan kesimler arasında farklı tarafı tutmalarından dolayı aile içi anlaşmazlıklar yaşanması ve bazı Suriyelilerin başta rejim karşıtı hareketlere taraf olup daha sonra muhaliflerin tavırlarından rahatsız olarak hiçbir tarafa destek vermeyip güven bunalımı yaşayan bir kesimin ortaya çıkması gibi birçok sosyal sonucu olmuştur. Bu çalışma, Suriyeli roman yazarı Mehâ Hasen’in Umti sabâhan eyyetuhe’l-harb romanında yansıtılan bu sosyal sorunları ve devrimin başarısız oluşundaki arka planı ele alacaktır. Girişte Suriye iç savaşının dünden bugüne nasıl başlayıp ve geliştiğine dair bilgi verilecektir. Birinci bölümde Mehâ Hasen’in hayatı ve romancılığına değinilecektir. İkinci bölümde ise, Umti sabâhan romanında, Suriye’de yaşanan iç savaşın yol açtığı sosyal sorunlar ve devrimin akamete uğramasındaki etkenler başlıklar halinde ele alınacaktır.

Keywords

Abstract

In 2011, in Syria's Der'a province, the public protests that started in Hama and then leaped to other Syrian provinces in response to the children who had written against the Syrian regime on the walls were detained and tortured at the police station, turned into a bloody civil war within a few months. Many academic studies have been conducted on the political and military consequences of this civil war, which led to the death of tens of thousands of civilians and the abandonment of millions of people from that day to day. However, the results of the civil war are not limited to being political and military. Civil war; the fact that millions of Syrians have to migrate away from the war environment and have to migrate to safe areas in Syria or to neighboring countries outside of Syria have to face the consequential integration problem and that the same family members are involved in family disputes due to their different sides among the conflicting sectors and that some Syrians are especially against anti- then it became a social endeavor like the emergence of a part of the people who did not give support to any side and suffered a crisis of confidence, uncomfortable with the attitudes of the opponents. This study will address these social problems reflected in the Syrian novel writer Mehâ Hasen's novel Umti Sabahan Eyyetuhe'l-Harb and the background of failure of that revolution. In the introduction, information will be given on how the Syrian civil war started and developed from today. In the first chapter, the life and novelty of Mehâ Hasen will be mentioned. In the second chapter, the social problems caused by the civil war in Syria and the factors affecting the revolution’s failure will be discussed.

Keywords