İSLAMCI FEMİNİZMİN TOPLUMSAL PRATİĞİ

Author:

Year-Number: 2019- 75
Number of pages: 447-455
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma temel olarak, “feminizm” ve “islamcılık” gibi bazı kavramların nasıl sosyal birer olgu olarak toplumlarda baş gösterdiği üzerinde duracaktır. Ancak doğrudan sosyolojik bir çalışma olarak bunu yapmadan önce “feminizm” ve onun özsel(zâtî) özelliklerine dair bir soruşturmaya girecektir. Buna ek olarak tarihsel metodolojik bir hata yapmamak adına da bu çalışma adı geçen kavramların tarihsel bağlamlarını ve ne’liğini ortaya çıkartmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla bu çalışma, okuru ile beraber “feminism” olgusunu ve onun sonuçlarını “pratik metot” ile tekrar düşünmeye yöneltmektedir. Bu çalışmanın özünü, “pratik metot” fikri olarak makalede ortaya atılan ve makaledeki tasımlar(reasonings, kıyas) ve akıl yürütmeler sonucunda feminizmin sonuna kadar kullanması gerektiği sonucuna ulaşan fikir oluşturmaktadır. Çünkü “feminism” teorik veya felsefî soruşturmalar olmaktan daha çok toplumlar üzerinde pratik etkileri bulunan bir harekettir. Bunun sonucu olarak sosyolojik ve dolayısıyla pratik olarak bu ülkede ve bu toplumda geçerli dinamikler “islamcılık” fikir akımları ile benzer yolları izlemektedir. Bu çalışmada “feminizm” ile “islamcılık” arasındaki bağlantı ve ayrıca bu ilişkiden dolayı “feminizmin” modern dönemde ortaya çıkmış bir olgu olabileceği ortaya konulmuştur. Aslında biz, salt olarak “feminizmin” değil ve fakat “bu toplumdaki feminizmin” modern bir olgu olduğunu ispata çalışıyoruz. Retorik akıl yürütmeler kullanarak “Feminizm”, dünya çapında etkili olmuştur. Ancak bu akıl yürütmeler çok bariz felsefi araştırma ve soruşturmalar ve teorik zemine sahip fikirler değildir.

Keywords

Abstract

This paper, mainly wishes to point out some concepts and facts like "feminism" and “islamism” and its consequence as a social fact which is being revealed in societies. But before it, we are supposed to figure out what the essence of “fenimism” is. To not make an anachronic interpretation to social analysis, also this paper wishes to reveal the historical context of these concepts. So to say, we are rethinking the “feminism” and its “results” in practical way. The idea called “practical way”, which feminism is supposed to use merely it, is the fundement of this study. Because the feminism is practical movement in societies rather than theoretical or philosophical investigation or etc. As a consequence the practically valid dynamics in this country and society are interested in Islamic studies so called “Islamism”. The relation between Islamism and Feminism were been shown and also it were been shown that the feminism is a modern fact because of this relation. We endeavour to show that not purely “feminism” but “the fact that feminism is in this society” is modern. Feminism influenced publics with some reasonings all around the world. But those reasonings are not very philophical investigation or not the ideas which have theoretical ground.

Keywords