ÂŞIK FEYMÂNÎ'DE NASİHAT

Author:

Number of pages: 215-230
Year-Number: 2018- 71

Abstract

Nasihat hayatımızın her aşamasında vardır. Ancak, başkalarına aktarmak için bir söz olarak karşımıza çıktığında veya yazıya aktarıldığında bir edebi kimlik kazanır. Türk edebiyatının başlangıcından bu yana erdemli bir toplum oluşturmak ve ahlaki açıdan yetkin insanlar yetiştirmek için nasihate büyük önem verilmiş ve bu yönde eserler meydana getirilmiştir. Türk halk edebiyatı, nasihat içeren şiirler yönünden oldukça zengindir. Türk halk edebiyatında nasihatname türünde yazılmış eserlerin oranı oldukça fazladır. Bu eserler doğrudan doğruya öğüt vermek, insanları doğru yola sevk etmek, bilgilendirmek için yazılmıştır. Öğüt verme, okuyucuyu bilinçlendirme amacını taşıyan ve birçok Halk edebiyatı şâirinde örneğine rastlanılan Nasihat-nâme, Halk edebiyatının en önemli nazım türlerinden biridir. Bu türde şiir yazan Halk edebiyatı şairleri, fikirleriyle kendi dönemlerinin insanlarını aydınlatmayı ve bilgilendirmeyi amaçlamışlardır. Feymânî de eserini insanlara dini, ahlaki konularda öğüt vermek amacıyla yazmıştır. Bu bağlamda Âşık Feymânî’nin şiirlerinde pek çok nasihat unsuru içeren şiirler bulunmaktadır. Özellikle de eleştiri tarzında yazdığı şiirlerde bu unsur bulunmaktadır. Nasihat konusu hiç şüphesiz pek çok şair ve yazar tarafından sözlü veya yazılı edebiyatımızın başlangıcından itibaren en çok işlenen konular arasındadır. Bu açıdan bakıldığında yazılan bir mısrada bile nasihate rastlamak mümkündür. Biz konunun genişliği itibariyle araştırmamızı yedi başlık altında vermeyi uygun gördük. Söz konusu bildiride bu şiirler, şu şekilde kategorize edilecektir: 1. Toplumsal Konularda Nasihatler 2. Dini Unsurlar Barındıran Nasihatler 3. Deyim ve Atasözlerinin İçinde Bulunan Nasihatler 4. Vatanla İlgili Nasihatler 5. Sağlık Konusunda Nasihatler 6. Kötü Davranışlarla İlgili Nasihatler 7. Sevda veya Sevgiliyle İlgili Nasihatler Ardından elde edilen veriler sonuç bölümünde ifade edilecek ve bildiri bir kaynakça bölümü eklenerek sonlandırılacaktır.

Keywords

Abstract

The advice comes at every step of our lives. However, as a promise to pass on others, he gains a literary identity when he is presented at the outset of the contest or in the writings. Advise was attached great importonce from the beginning of Turkish literature, in order to form a virtuous society and grow people morally competent, and works in this direction were formed. Turkish folk literature is quite rich in terms of poetic poetry. The ratio of the Turkish folk literary works written in Nasihatname types is quite high. These works was written directly to advice, to inform to the people. Suggestions that meant to make reader more conscious about an issue in which we see samples on many Folk Poets of Nasihat-nâme, is one of the most important verse species of Turkish folk literature. Poets that wrote poems on this subject intended to clarify and inform people of their era. Feymânî has also written his literary work to give advice on ethical and religious issues for people. In this context, there are many poems in poems of Minstrel Feymânî that contain many advice items. Especially in the poetry he wrote in the style of criticism. There is no suspicion that the theme of advice from the start of our oral and written literature is processed by the most of poets and writers. Viewed from this angle, it is possible that we can see the advice written in even one verse. We think that it is possible that we give our subject under the seven headlines because of the ampleness of our subject. In this context, these poems will be categorized as follows: 1. Advice on social issues 2. Advisory Concerning Religious Elements 3. Suggestions in Idioms and Proverbs 4. Homeland Advice 5. Advice on Health 6. Advice on Bad Behaviors 7. Advice on Love or Love The data obtained afterwards will be expressed in the result section and the paper will be terminated by adding a bibliography section.

Keywords