ZADIE SMITH’İN KAMBOÇYA BÜYÜKELÇİLİĞİ ROMANININ POSTKOLONYAL OKUMASI
A POSTCOLONIAL READING OF ZADIE SMITH’S THE EMBASSY OF CAMBODIA

Author : Ahmet KAYINTU
Number of pages : 183-200

Abstract

Bu makalenin amacı, Zadie Smith’in Kamboçya Büyükelçiliği adlı romanını postkolonyal bir açıdan yorumlamaktır. Postkolonyal teori, ötekilik, çokkültürlülük, ulus, kültürel yabancılaşma, melezlik, bireysel, kültürel ve etnik kimliğin inşasını anlama açısından uygun bir teoridir. Smith’in romanlarındaki kimlik politikaları genellikle kültürel ve ırksal çerçevelere dayanan perspektifler aracılığıyla yorumlanmaktadır. Kısa olup yirmi bir kısma ayrılan bu romanında Zadie Smith, Fildişi Sahili'nden Fatou adında bir kadının, İngiltere'de yaşamını sürdürmek için, Kuzey Batı Londra'da, Willesden'da bir Asya ailesi için hizmetçi olarak çalışmasını konu edinir. Fatou, birbirindeb tamamen farklı olan Asya Kültürü ve beyaz İngiliz kültürünün bir arada bulunduğu bir yerde yaşar. Kendisi de dahil bu grup üyeleri aralarında nerdeyse hiç bir iletişim olmayan, birbirine paralel fakat dağınık hayatlar yaşar. Maaş alamadan yatılı hizmetçilik yapan Fatou’nun çektiği sıkıntılar, ona, kendisini çok daha kötü durumda olanlarla özdeşleştirme cesareti verir. Nihayetinde bir köle olmadığını düşünerek kendini rahatlatır. Romanda yer alan tartışma konularından en önemlisi, şüphesiz İngiltere'nin çok kültürlü yapısıdır. Bir yandan göçmenler geleneksel ve kültürel değerlerini korumak isterken, diğer yandan ev sahibi ülkeler seküler değerlerini tehlikede görür. Fatou, hizmetçi olduğu aile tarafından benimsenmemiştir. Göçmen olarak, yeni kültürü öğrenme ve hak edinme sürecini tamamlamayamamış, ne yeni bir pozisyona edinmeyi başarmış ne de İngiltere'ye karşı duygu, aidiyet ve özdeşleşme eğilimi gösterebilmiştir.

Keywords

Zadie Smith, Öteki, Kamboçya, Postkolonyal Teori, Bocalama

Read: 1,318

Download: 453