İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BEBEĞİN GELİŞİMİNDE ERKEN MÜDAHALE PROGRAMININ ETKİSİ
THE EFFECT OF THE EARLY INTERVENTION PROGRAM ON DEVELOPMENT OF DEAF INFANTS

Author : Elifcan CESUR -- Müdriye YILDIZ BIÇAKÇI
Number of pages : 503-520

Abstract

Gelişimsel yetersizliği bulunan veya risk altında olan çocukların gelişimlerini destekleyerek var olan sınırlılıkları ve bu sınırlılıkların neden olduğu etkileri en aza indirmeyi hedefleyen programlara erken müdahale programları denilmektedir. Erken müdahale programlarının; erken tanı, izlem, bireysellik, ebeveyn-çocuk bileşenleri ve aile etkileşimi gibi başlıklara vurgu yapan, gelişimsel sistem teorisi ve DIR modeli çerçevesinden bakılarak oluşturulması programın etkililiği açısından son derece önemlidir. Bu düşünce ile bu çalışmada, işitme yetersizliği olan bir bebeğe bu yaklaşımları temel alan bir erken müdahale programı uygulanmış ve bebeğin gelişim sürecindeki etkisi incelenmiştir. Tek denekli araştırma deseninin kullanıldığı bu araştırmada öncelikle başlangıç düzeyi verisi elde edilmiş ve sonrasında oluşturulan erken müdahale program uygulanmıştır. Program uygulaması sürecinde aralıklı olarak değerlendirmeler yapılmıştır. Başlama düzeyi ile erken müdahale programının uygulanması sonrası gelişim düzeyini belirlemek için MEB Gelişim Gözlem Formu (0-36 ay) ile üçüncü aydan sonra ek olarak Erken Gelişim Evreleri Ölçeği (EGE) kullanulmıştır. Erken müdahale programı uzman tarafından haftalık olarak bebekle birebir, birincil bakım veren kişinin katılımı ile uygulanmıştır. Program, tüm gelişim alanlarını destekleyecek toplam 32 etkinlikten oluşmaktadır. Uygulanan programının bebeğin gelişimsel sürecinde orta düzeyde bir etki büyüklüğü olduğu belirlenmiştir. Araştırma bulgularına bakıldığında etkileşimli, gelişimsel sistem teorisi ve DIR modeli temelli erken müdahale programının, gelişim açısından risk altındaki işitme yetersizliği olan bebeğin gelişimine destek olduğu görülmüştür.

Keywords

İşitme Yetersizliği, Gelişimsel Sistem Teorisi, DIR Modeli, Tek Denekli Desen

Read: 791

Download: 243