SÖZÜN TEKNOLOJİLEŞMESİ BAĞLAMINDA AKILLI TELEFON UYGULAMALARI VE TÜRK MASALLARI
SMARTPHONE APPLICATIONS AND TURKISH FOLKTALES IN THE CONTEXT OF THE TECHNOLOGIZING OF THE WORD

Author : Hasan KIZILDAĞ
Number of pages : 195-205

Abstract

21. yüzyıl, ilerleyen teknolojinin her geçen gün yeni çığırlar açmasıyla bir dijitalleşme ve kolaylık çağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çağ, faydalı taraflarının yanı sıra küreselleşme ve tek tipleşme tehlikesini de beraberinde getirerek kültürel yozlaşmalara zemin hazırlamaktadır. İnsanlığın içerisinde bulunduğu dijitalleşme ve teknoloji çağı, birçok halk kültürü ürününün varlık ve icra alanını daraltmış, bir kısmının ise tarihe karışmasına sebep olmuştur. Masallar da halk kültürü unsurları arasında anlatma geleneğinin tehlike altında olduğu ve zamanla unutulmaya başlayan türlerin başında gelmektedir. Çocukları için vakit bulamadığı için masal anlatamayan ancak masalların eğitim ve çocuk dünyasındaki önemini bilen ebeveynler, bu anlatma işini akıllı telefon uygulamalarına devretmekte ve kolaylıkla, çocuklarının masallardan faydalanmasına imkân sağlamaktadır. Google Play Store üzerinden indirilen onlarca farklı uygulamalar vasıtasıyla çocuklarına masal dinletme veya oradaki masal metinlerini okuyarak aktarma son yıllarda yaygınlaşmıştır. Bu yolla, masal anlatım ortamı, elektronik aygıtlar üzerinden sürdürülebilir olmaktadır. Ancak, bahsi geçen akıllı telefon uygulamalarının masal kaynaklarını tamamıyla internet ortamından edinmesi, birtakım tehlikeleri de beraberinde getirmektedir. Daha önce literatürde yer almayan ve bu alanda ilk defa gerçekleştirilecek olan bu çalışmada, Google Play Store’da yer alan masal uygulamaları incelenecek ve bunların Türk masallarından faydalanıp faydalanmadığı ele alınacaktır. Elde edilen sonuçlardan hareketle, akıllı telefon uygulamalarında Türk masallarının ne şekilde kullanılabileceği, eksiklikler, tehlikeler ve yanlışlar tartışılarak Türk masalları lehine birtakım teklifler sunulacaktır.

Keywords

Türk Masalları, Akıllı Telefon Uygulamaları, Gelenek, Teknoloji, Kültürel Yozlaşma

Read: 1,580

Download: 510