SÖZÜN TEKNOLOJİLEŞMESİ BAĞLAMINDA AKILLI TELEFON UYGULAMALARI VE TÜRK MASALLARI

Author:

Year-Number: 2018- 73
Number of pages: 195-205
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

21. yüzyıl, ilerleyen teknolojinin her geçen gün yeni çığırlar açmasıyla bir dijitalleşme ve kolaylık çağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çağ, faydalı taraflarının yanı sıra küreselleşme ve tek tipleşme tehlikesini de beraberinde getirerek kültürel yozlaşmalara zemin hazırlamaktadır. İnsanlığın içerisinde bulunduğu dijitalleşme ve teknoloji çağı, birçok halk kültürü ürününün varlık ve icra alanını daraltmış, bir kısmının ise tarihe karışmasına sebep olmuştur. Masallar da halk kültürü unsurları arasında anlatma geleneğinin tehlike altında olduğu ve zamanla unutulmaya başlayan türlerin başında gelmektedir. Çocukları için vakit bulamadığı için masal anlatamayan ancak masalların eğitim ve çocuk dünyasındaki önemini bilen ebeveynler, bu anlatma işini akıllı telefon uygulamalarına devretmekte ve kolaylıkla, çocuklarının masallardan faydalanmasına imkân sağlamaktadır. Google Play Store üzerinden indirilen onlarca farklı uygulamalar vasıtasıyla çocuklarına masal dinletme veya oradaki masal metinlerini okuyarak aktarma son yıllarda yaygınlaşmıştır. Bu yolla, masal anlatım ortamı, elektronik aygıtlar üzerinden sürdürülebilir olmaktadır. Ancak, bahsi geçen akıllı telefon uygulamalarının masal kaynaklarını tamamıyla internet ortamından edinmesi, birtakım tehlikeleri de beraberinde getirmektedir. Daha önce literatürde yer almayan ve bu alanda ilk defa gerçekleştirilecek olan bu çalışmada, Google Play Store’da yer alan masal uygulamaları incelenecek ve bunların Türk masallarından faydalanıp faydalanmadığı ele alınacaktır. Elde edilen sonuçlardan hareketle, akıllı telefon uygulamalarında Türk masallarının ne şekilde kullanılabileceği, eksiklikler, tehlikeler ve yanlışlar tartışılarak Türk masalları lehine birtakım teklifler sunulacaktır.

Keywords

Abstract

The 21st century emerges as a period of digitalization and convenience, with new breakthroughs in advancing technology every day. This era, which is experiencing a new development every day, prepares the ground for cultural corruption by bringing its beneficial sides as well as the danger of globalization and one-way. The era of digitalization and technology, which humanity is in, has narrowed the existence and execution of many folk culture products and caused some of them to become history. Folktales in which the tradition of telling is endangered are at the beginning of the species that are forgotten over time. Parents who cannot tell folktales for their children but who know the importance of the educational and children's world are handing over this storytelling tradition to smartphone applications, allowing their children to benefit from folktales. Over the last few years, it has become common to play to folktales to children or telling folktales to children through dozens of different applications downloaded from the Google Play store. In this way, the storytelling environment is sustainable through electronic devices. The transfer of Turkish folktales to children through ever-changing and developing technological possibilities is of great importance in the 21st century. In this study, which is not included in the literature and will be held for the first time in this field, the folktales in the Google Play Store will be examined and whether they benefit from Turkish fairy tales. In addition to that, deficiencies, hazards and mistakes will be discussed through the results obtained. Thus, a number of proposals will be presented for the Turkish fairy tales on how the Turkish fairy tales can be used in smartphone applications.

Keywords