İLAHİYAT FAKÜLTELERİ HAZIRLIK SINIFLARINDA OKUTULAN DERS KİTAPLARININ DİL BECERİLERİ ÖĞRETİMİNDEKİ ROLÜ
THE ROLE OF TEXTBOOKS USED IN PREP CLASSES IN THE FACULTIES OF THEOLOGY IN LANGUAGE SKILLS TEACHING

Author : Yaşar ACAT
Number of pages : 357-370

Abstract

Din faktörü gibi dış etkenler sebebiyle her müslüman Arapçaya, Hz. Peygamberin çevresine hitap ederken kullandığı Kur’an dili olması hasebiyle bir aidiyet duygusu beslemiştir. Arapça, Arap ve Arap olmayan müslümanların Kuran ve Hadisleri anlama gayesiyle derinlemesine araştırmalar yaptıkları İslam’ın dilidir. Arapça, din dili olması hasebiyle Türkiye, Nijer, Nijerya, Çad, Pakistan, Malezya, Senegal gibi ülkelerde öğretilmektedir. Bu makalede İlahiyat Fakültelerinde okutulmakta olan Arapça ders kitaplarının Arapça öğretimindeki etkisi ile bu ders kitaplarının dersin amaç ve hedeflerini gerçekleştirme konusunda ihtiyaca ne oranda cevap verdikleri araştırılmıştır. Yabancılara yönelik yapılan Arapça öğretiminde kitabın önem arz etmesi İlahiyat Fakültelerinde okuyan öğrencilerin zaman içinde kitapla aralarında güçlü bir bağ tesis etmelerinden kaynaklanmaktadır. Bu tür kitapların, konuları bakımından hayatın her alanını kuşatacak şekilde geniş olması, öğrencileri usandırmayacak şekilde ilgi çekici bilgilerle zenginleştirilmesi ve hacim itibariyle küçük tutulması dil eğitimini olumlu şekilde etkileyecektir. Burada ders kitabı ile kastedilen şey kendisi ile bilimsel ve eğitsel faydaların elde edildiği ve hedeflenen bilgiyi ihtiva edebilecek şekilde tasarlanan materyaldir. Çünkü ders kitabı, eğitim programlarının hedeflerini gerçekleştirme konusunda önemli olmasının yanı sıra dersin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işlenmesi, üretkenlik uygulamalarına bağlı kalınması ve daha etkin bir biçimde eğitim yöntem ve tekniklerine uyulması açısından da göz ardı edilemez bir gereçtir. Son olarak da öğrencilerin dil becerilerini geliştirmede faydası olduğu düşünülen ders kitapları ile ilgili elde edilen sonuç ve tavsiyeler zikredilmiştir.

Keywords

Ders Kitabı, Arapça Öğretimi, Arap Dili, İlahiyat, Hazırlık Sınıfları

Read: 668

Download: 214