İLAHİYAT FAKÜLTELERİ HAZIRLIK SINIFLARINDA OKUTULAN DERS KİTAPLARININ DİL BECERİLERİ ÖĞRETİMİNDEKİ ROLÜ

Author:

Year-Number: 2018- 70
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Arap Dili ve Belağatı
Number of pages: 357-370
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Din faktörü gibi dış etkenler sebebiyle her müslüman Arapçaya, Hz. Peygamberin çevresine hitap ederken kullandığı Kur’an dili olması hasebiyle bir aidiyet duygusu beslemiştir. Arapça, Arap ve Arap olmayan müslümanların Kuran ve Hadisleri anlama gayesiyle derinlemesine araştırmalar yaptıkları İslam’ın dilidir. Arapça, din dili olması hasebiyle Türkiye, Nijer, Nijerya, Çad, Pakistan, Malezya, Senegal gibi ülkelerde öğretilmektedir. Bu makalede İlahiyat Fakültelerinde okutulmakta olan Arapça ders kitaplarının Arapça öğretimindeki etkisi ile bu ders kitaplarının dersin amaç ve hedeflerini gerçekleştirme konusunda ihtiyaca ne oranda cevap verdikleri araştırılmıştır. Yabancılara yönelik yapılan Arapça öğretiminde kitabın önem arz etmesi İlahiyat Fakültelerinde okuyan öğrencilerin zaman içinde kitapla aralarında güçlü bir bağ tesis etmelerinden kaynaklanmaktadır. Bu tür kitapların, konuları bakımından hayatın her alanını kuşatacak şekilde geniş olması, öğrencileri usandırmayacak şekilde ilgi çekici bilgilerle zenginleştirilmesi ve hacim itibariyle küçük tutulması dil eğitimini olumlu şekilde etkileyecektir. Burada ders kitabı ile kastedilen şey kendisi ile bilimsel ve eğitsel faydaların elde edildiği ve hedeflenen bilgiyi ihtiva edebilecek şekilde tasarlanan materyaldir. Çünkü ders kitabı, eğitim programlarının hedeflerini gerçekleştirme konusunda önemli olmasının yanı sıra dersin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işlenmesi, üretkenlik uygulamalarına bağlı kalınması ve daha etkin bir biçimde eğitim yöntem ve tekniklerine uyulması açısından da göz ardı edilemez bir gereçtir. Son olarak da öğrencilerin dil becerilerini geliştirmede faydası olduğu düşünülen ders kitapları ile ilgili elde edilen sonuç ve tavsiyeler zikredilmiştir.

Keywords

Abstract

Due to the external factors such as religion, every Muslim has a sense of belonging to Arabic since it is the language of Qur'an used by the Prophet when addressing to people around him. Arabic is the language of Islam through which Arab and non-Arab Muslims conduct in-depth studies to understand Qur'an and Hadith. As the language of religion, Arabic is taught in countries such as Turkey, Niger, Nigeria, Chad, Pakistan, Malaysia and Senegal. This study attempts to explore the impact of Arabic textbooks used in the Faculties of Theology on Arabic language teaching and how much these textbooks meet the need for achieving the goals and aims of the course. The significance of the book in Arabic teaching for foreign students results from the fact that students studying in divinity faculties have established a strong tie with the book over time. These kind of books have a positive impact on language education because of subjects to be wide to encompass all areas of life, enriching students with interesting information in a way and volume. Here, textbook refers to the material that is used to gain scientific and educational benefits, and designed to contain desired knowledge. Textbooks are not only important for achieving the aims of curricula, but they are also an indispensable tool for teaching the lesson in a healthy and reliable way, conforming to productivity practices and complying with educational methods and techniques more efficiently. The study finally presents findings and recommendations on the textbooks that are considered useful in improving students' language skills.

Keywords